Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er fornøyd med resultatet i rapporten og mener den bør feie all tvil til side om at innføringen av fraværsgrensen var riktig.

Rapport: Fraværet gikk ned 20 prosent med fraværsgrense

En fersk rapport fra Fafo viser at fraværet i videregående skole er redusert med 20 prosent siden fraværsgrensen ble innført i 2016.

I rapporten som VG har fått tilgang til, kommer det fram at gjennomsnittseleven i videregående reduserte sitt totale fravær med omtrent 20 prosent – eller 15 timer i året – etter innføringen av fraværsgrensen.

Evalueringen legges fram på et seminar klokken 8.30 fredag.

– Innholdet i denne rapporten viser at diskusjonen om vi skal ha en fraværsgrense nå kan avlyses, men at vi må diskutere hvordan vi kan gi utsatte elever bedre oppfølging sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til avisa.

I rapporten trekker forskerne fram at det er store variasjoner i hvor mye ulike elevgrupper kutter fraværet sitt. Analyser viser at de som hadde mest fravær tidligere, er de som har redusert fraværet sitt mest.

Da grensen på ti prosent ble innført under Torbjørn Røe Isaksen (H), ble det store protester, blant annet fordi det ville kunne påføre elever stress. Det bekreftes i rapporten, som også trekker fram at noen elever på grunn av fraværsgrensen har en større risiko enn tidligere for å ikke få karakter i fag.

I den nye regjeringsplattformen har partiene blitt enige om at fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen.