Foto: NTB Scanpix

Rapport: 19 prosent av CO2-utslippene fra varetransport i Oslo skyldes byggenæringen

19 prosent av CO2 utslippene fra varetransport med lastebiler i Oslo skyldes bygg og anlegg, viser en ny TØI-rapport.

I beregningene er det kun tatt med transport med lastebiler over 7,5 tonn som starter og/eller ender i Oslo. Utslipp fra gjennomgangstrafikken er ikke inkludert, skriver Transportøkonomisk Institutt (TØI) i en pressemelding.

Denne trafikken utgjør ca. 45 millioner kjørte kilometer og tilsvarer 18 prosent av totalt kjørte kilometer. Av varekategoriene innenfor «Bygg og anlegg» er det «Materialer og utstyr» som gir flest kilometer samlet sett.

Hovedformålet med undersøkelsen er å sammenligne varetransport med lastebil knyttet til bygg og anleggsvirksomhet med andre varegrupper, og klimagassutslippene som følge av disse.

Rapporten viser videre at 51 prosent av totalt antall transporterte tonn i 2017 kommer fra bygg- og anleggsvirksomhet, og skyldes først og fremst transport av store mengder masser, stein og grus, torv og leire. Transporten er fordelt på mange, men relativt korte turer.

For alle turene som er inkludert i undersøkelsen er de største utslippene fra kategorien «Jordbruk og næringsmidler», som stort sett er matvarer. Kategorien med flest kjørte kilometer er «Tomturer».

Her finner du hele rapporten