Foto: Sindre Sverdrup Strand

Ramirent og Veidekke inngår ny samarbeidsavtale

Ramirent og Veidekke har signert en ny treårig samarbeidsavtale som gjelder hele landet. Det er knyttet store forventninger til avtalen.

- Avtalen vi nå har inngått er en forenkling og forebedring av tidligere avtalestruktur. Vi har samarbeidet lenge, og har etter hvert fått god kjennskap til hverandres sterke og svake sider. Vi har nå en avtale som vil gi enda bedre dialog og samarbeid mellom partene, sier innkjøpssjef i Veidekke Entreprenør Ole Jakob Nes.

Veidekke har til enhver tid mellom 200-300 løpende prosjekter i hele landet.

- Det er særlig de store og komplekse prosjektene, hvor en profesjonell riggaktør er av avgjørende betydning. Ramirent bidrar ikke bare med maskinelt utstyr, men også med produktkunnskap og prosjektledelse som er viktig for oss. Vi føler oss alltid trygge på at jobben blir utført når Ramirent er på laget, sier Ole Jakob Nes.

- Veidekke er en stor og krevende kunde som stiller høye krav til oss som leverandør innen alt vi gjør, fra HMS og innkjøp til prosjektservice og konseptløsninger. Det er en glede for oss å ha Veidekke som kunde, og vi ser frem til å løse store og små prosjekter sammen i fremtiden, sier Gunstein Lauvrak, regionsdirektør Sør/Øst i Ramirent.