Foto: Nye Veier

Rambøll vant store grunnervervskontrakt hos Nye Veier

Rambøll halte i land store grunnerverskontrakter med Nye Veier på E18 Sørøst og E6 Innlandet.

- Dette er de største grunnervervskontraktene som er utlyst noensinne, og vi er svært fornøyde med at Nye Veier valgte Rambøll til å bistå med disse to prosjektene. Vi har tilbudt svært relevante og kompetente team med lang erfaring, noe som også viste seg å gi full uttelling i konkurransen. Rambøll har et av de beste fagmiljøene i landet på grunnerverv og dette innebærer også at vi får muligheten til ytterligere vekst på nye og spennende områder, sier Mikal Storhaug, avdelingsleder for Eiendomsjus i Rambøll, i en pressemelding.

Grunnervervskontrakten Rambøll signerte med Nye Veier for strekningene E6 Moelv – Øyer og E6 Øyer - Otta innebærer erverv fra cirka 650 eiendommer i åtte ulike kommuner.

På strekningen E18 Dørdal – Grimstad berøres om lag 350 eiendommer i seks ulike kommuner.

Totalverdi på oppdragene over en åtteårs periode er henholdsvis 91 og 73 millioner kroner.

- Rambøll skal gjennomføre grunnervervet helt fra kommuneplannivå og frem til endelig matrikulering og tinglysing av nye eiendommer, skriver selskapet.

- Vi gratulerer Rambøll med oppdraget og har stor tro på at de med sin samlede erfaring og kompetanse vil bidra til å løse grunnervervet på en trygg og god måte, både for Nye Veier og de berørte grunn- og rettighetshavere, sier Magne Andreas Buaas Bye, leder for grunnerverv og forvaltning i Nye Veier i meldingen.

- Mye skal gjøres på kort tid og prosjektet er allerede i gang med å gjøre strekningene sikrere, raskere og mer miljøvennlig. Samlet effekt vil være et løft på eksisterende veinett, sier Mikal Storhaug.