Foto: BBB

Rambøll styrker seg innen vindkraft

Med oppkjøpet av de to tyske selskapene BBB Umwelttechnik GmbH og CUBE Engineering GmbH, styrker Rambøll sin kompetanse betydelig innen landbasert vindkraft. Nå har de rundt 350 globale eksperter innen vindenergi.

BBB og CUBE er begge sterke aktører som har vært på markedet i mer enn 20 år. De har vært rådgivere til vind-industrien i tiden vindkraft har utviklet seg fra små pilot- og demonstrasjonsprosjekter til kommersielle prosjekter i stor skala.

Forventer stor vekst
Det er forventet at vindkraft vil vokse med et tosifret prosentbeløp de neste fem årene. - Med oppkjøpet av BBB og CUBE kan Rambøll tilby alle tjenester innen landbasert vindkraft, sier Thomas Rand, administrerende direktør i Rambøll internasjonale forretningsenhet for energi.

 - Vi har funnet en anerkjent partner i Rambøll, og det gir oss mulighet til å bruke vår kompetanse i store internasjonale prosjekter. Vi har nå direkte tilgang til de raskest voksende landbaserte vind-markeder utenfor Europa, samtidig som vi beholder en sterk lokal tilstedeværelse, sier Gerhard Binotsch, som er en del av BBB ledelse.

- På grunn av vår brede kompetanse, har vi bistått i både tyske og internasjonale prosjekter. I samarbeid med Rambøll, kan vi levere innovative og bærekraftige løsninger, med mer ressurser i ryggen. Dette gir oss mulighet til lokal tilstedeværelse i mange av de landene som er relevante for sektoren, supplerer direktør for CUBE, Stefan Chun.

Stor vekst i Tyskland
Rambøll har vokst betydelig i Tyskland de siste årene og har nå totalt rundt 450 eksperter innen energi, transport, byutvikling, vann, miljø og management consulting.

-BBB og CUBE har en solid kundebase og et sterkt nettverk spesielt i Tyskland, hvor om 60% av deres tjenester blir levert. Med dem om bord, styrker vi vår posisjon i Tyskland, sier Thomas Rand.

I tillegg styrker Rambøll seg innen Renewable Energy Cubes, smarte energisystemer og solcelle applikasjoner