Slottsfjellet. Foto: Rambøll

Rambøll skal lyse opp Slottsfjellet

Eventyret om «Kristinas Eld» ga seier til Rambøll, som nå skal lage belysningsplan for Slottsfjellet i Tønsberg. Slottsfjellet er et særeget landemerke og har stor historisk betydning.

- Dette er et prestisjeprosjekt for oss og det største rene lysdesign-prosjektet vi har vunnet i konkurranse med andre, sier Per Øyvind Løbach, som aldri før har levert et egenprodusert eventyr som tilbudsgrunnlag.

- Vi ønsker at Slottsfjellets enorme historiske betydning og dimensjon synliggjøres og benytter Kristinas Eld som inspirasjon for vår tilnærming til utarbeidelse av en lysplan for Slottsfjellsområdet.

Konger og riddere

I eventyret om «Kristinas Eld» møter vi Lars som er på tur sammen med bestemoren sin på Slottsfjellet. Her møter han skjeggete menn med rustninger og sverd, og får høre historien om kongen som ga bort datteren sin Kristina til spanske kongen. Det angret han bittert på, og for at hun skulle finne hjem igjen satte han hver kveld en brennende lykt i Slottsfjelltårnet.

- Vi anser at belysningens hovedoppgave i dette prosjektet vil være en helhetlig lysplan av Slottsfjellet - både for mennesker som er der, som går mot det eller som ser det på avstand. Belysningsplanen baseres på et overordnet konsept og vil gi klare retningslinjer for hvordan ulike områder skal behandles med lys.

Lyset som virkemiddel

Følelsen av stolthet og verdighet, dramatikk og eventyr skal også kunne oppleves gjennom lysets virkninger:

-Vi ønsker å skape aktivitet og gi liv til Slottsfjellet også etter mørkets frembrudd. Sentralt i vårt arbeid vil være å kombinere brukernes behov for lys på rett sted med estetiske hensyn og visuell opplevelse.

Belysningen vil benyttes som et identitetsskapende element, for å styrke særtrekk og underbygge områdets kvaliteter og karakter. Målet er å bidra til å skape attraktive og vitale miljøer som oppmuntrer til bruk gjennom hele året, sier Løbach.

Naturlig lys og ild

Rambøll vil skape en følelse av varmt lys, med naturlig lys og ild som referanser, dog med bruk av moderne virkemidler. Armaturuttrykket skal stå i stil med områdets historiske identitet og særpreg, kombinert med moderne lysteknikk og gode lyskvaliteter.

Slottsfjellet skal belyses på en slik måte at man skal oppleve borgens opprinnelige dimensjon og betydning ved at ringmuren og fjellsidene belyses. Landemerkets dimensjon skal også være godt synlig fra alle himmelretninger, enten om man kommer sjøveien eller bilveien inn til Tønsberg.

Viktig referanse

Rambølls lysdesignere ønsker å tydeliggjøre Slottsfjellets kvaliteter gjennom bruk av lys, øke tilgjengeligheten og gjøre innbyggerne stolte av landemerket sitt.

- Gjennom lysplanen ønsker vi å skape en effekt, atmosfære og følelse som skal kunne ta de besøkende tilbake i tid, og synligjøre stedets omfang, karakter og historie, sier Løbach, som understreker at prosjektet vil bli en viktig referanse framover.