Rambøll sikter mot stjernene

Rambøll skal bistå Universitetet i Tromsø (UiT) i planleggingen av forskningsradar rettet mot verdensrommet.

Prosjektet EISCAT 3D er et samarbeid mellom Storbritannia, Finland, Japan, Kina, Sverige og Norge. EISCAT 3D vil overvåke atmosfæren 70-1000 kilometer over oss. 10.000 små antenner skal skanne luftrommet for å forutsi romvær, farlig solaktivitet, i tillegg til å forstå global oppvarming bedre.

Aldri gjort før
-Det som gjør dette antenneanlegget veldig spesielt er at det ikke er noen som har regulert et slikt anlegg tidligere! En tverrfaglig gruppe fra Rambøll bistår i denne utrolig spennene oppgaven, forteller oppdragsleder Milan Dunderovic i en pressemelding.

Rambøll skal, på oppdrag fra UiT– Norges arktiske universitet jobbe med detaljregulering av EISCAT 3D i Skibotn i Nord-Troms. Utbygning vil foregå i fire trinn. Reguleringsplan utarbeides for trinn én og to. Utredning av tema landbruk, landskap, reindrift og naturmangfold for å kartlegge virkninger av radaren.

Skibotndalen vil fungere som sender- og mottagerantenne og omtales som kjernestasjonen (core site) i prosjektet. I tillegg til hovedantennen vil det bli bygd 10 mindre antennemoduler (array).

Internasjonalt prosjekt
I tillegg til Skibotn i Norge vil det bygges stasjon i Bergfoss (Sverige) og Karesuando (Finland), men de vil ha kun mottagerantenne.

Arealet rundt hovedantennen vil være på 100 x 100 meter og blir planert så jevnt og flatt som mulig. Selve antennen vil være en tilnærmet sirkel med en diameter på 70 meter, og bestå av 109 moduler. Hver modul har 91 småantenner. Modulantennene (arrays) vil kreve et område på ca. 10 x 10 meter. Anlegget vil kreve ca. 12-14 kW elektrisk kraft. Alle antennene vil bli inngjerdet. Ved kjerneanlegget vil det bli bygd et mindre bygg for plassering av datamaskiner, vedlikehold etc. Størrelsen på bygningen er ikke fastlagt, men det er sannsynlig at 40-60 kvadratmeter kan være realistisk.

Rambøll skal levere utredning for: reindrift, naturmangfold, landbruk, landskap, arkeologisk kulturminner i tillegg til ROS, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.

Prosjektet har nettopp startet og skal være ferdig i juni neste år.