Rambøll og Nordic signerte Tromsø lufthavn

Nylig signerte Ole-Petter Thunes, fra Rambøll og Eskild Andersen, daglig leder i Nordic — Office of Architecture, kontrakten for Avinors nye terminalprosjekt ved Tromsø lufthavn.

- Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen, sier Andersen i en pressemelding.

- Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø, sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor.

- Det er et viktig prosjekt både samfunnsmessig og faglig. Vi ser fram til å løse spennende utfordringer i nært samspill med Avinor og Nordic. Sammen skal vi skape fremtidens flyplass,» fortsetter Ole-Petter Thunes.

- Dette prosjektet gir oss mulighet til å benytte vår beste kompetanse lokalt, nasjonalt og globalt, noe som igjen vil gi verdi til Avinor og til alle som reiser til og fra Tromsø lufthavn, legger han til.

Arbeidet starter for fullt 8. november og forprosjektet skal etter planen være klart allerede til våren. Kontrakten som nå ble signert omfatter arkitekt og alle rådgivende ingeniørfag som er nødvendig for å levere forprosjektet, samt detaljplanlegging og oppfølging i byggetiden for terminal og flyoppstillingsplasser i Tromsø. Ved full gjennomføring og bestilling av samtlige opsjoner antas oppdraget å kunne ha varighet fra kontraktsinngåelse medio 2018 til 2021/22.

Avtalens verdi i forprosjektfasen er på cirka 25 millioner kroner.