Flemming B Pedersen Rambøll

Rambøll kjøper engelsk selskap

Rambøll Gruppen har nettopp undertegnet kjøpsavtale med det engelske ingeniørfirmaet Whitbybird.

Whitbybird har 13 kontorer i Storbritannia samt i Italia, Midt-Østen og India. Selskapet har 650 ansatte og er ledende på rådgiving innen bygging av høyhus. Whitbybird er meget anerkjent i Storbritannia og har mottatt en lang rekke utmerkelser for innovasjon og arbeidsmiljø.

- Kjøpet av Whitybird er en naturlig konsekvens av Rambølls vekststrategi. Et av våre mål er å utvide vår kompetanseprotefølje gjennom strategiske oppkjøp av ekspertise som øker våre muligheter til å tilby større og mer helhetlige løsninger til kundene. Spydspisskompetanse innen det raskt voksende globale markedet for bygging av høyhus er nå blitt en del av Rambøll. Dessuten har vi gjennom oppkjøpet av Whitbybird fått en sterk organisasjon på plass i Storbritannia, og har samtidig styrket Rambølls tilstedeværelse i Midt-Østen og India, sier konsernsjef Flemming Bligaard Pedersen i Rambøll Gruppen.

Rambøll Gruppen, som etter oppkjøpet av Whitbybird har over 6000 medarbeidere i Nord-Europa, Midt- og Fjerne Østen,har gode erfaringer med vekst gjennom oppkjøp. I 2003 fordoblet selskapet sin størrelse gjennom oppkjøp av virksomheter i Norden. Særlig oppkjøp i Norge har bidratt sterkt til denne veksten. En utvikling som i dag danner forutsetningen for Rambølls solide markedsposisjon i det nordiske markedet.

- Vår erfaring er at grundig forarbeid og sammenfallende oppfattelse av verdiforståelse og bedriftskultur før oppkjøpet med en pårfølgende integrasjonsprosess som er karakterisert av åpenhet og engasjement, er forutsetninger for å lykkes optimalt, avslutter Flemming Bligaard Pedersen.