Rambøll Group inngår global lisensavtale med EDR&Medeso

Den globale avtalen som nylig er inngått gir Rambøll tilgang til Idea Statica, som er en dimensjoneringsløsning for stål og betong.

Fagsjef for stål, Henrik Kortermann i Rambøll Danmark.

– Med denne avtalen ønsker vi å utvide bruken - og ikke minst de gode erfaringene vi har opparbeidet oss i Skandinavia - til alle våre avdelinger globalt, sier fagsjef for stål Henrik Kortermann i Rambøll Danmark. Rambøll Group består i dag av mer enn 300 operative kontorer i 35 land spredt over hele kloden.

Kortermann forteller at det er spesielt i Tekla-produksjon av underlag for styrkeberegning etter elementmetoden Idea Statica har vist seg å være et nyttig verktøy.

– Idea Statica er antagelig den mest sofistikerte programvaren på markedet for knutepunktsberegning i BIM-modeller. Programmet lar oss blant annet ta utsnitt fra en gitt BIM-modell, sette inn laster og kjøre styrkeanalyse etter den anerkjente metoden «Finite Element.» Gjennom bruk av elementmetoden kan vi gå vekk fra standard kodesjekkere og utnytte materialet langt mer effektivt, sier Kortermann i en pressemelding.

Produktansvarlig hos EDR&Medeso Eivind Berg er av den oppfatning at det med FEM-analyser av BIM modeller nå kan bygges løsninger der man utnytter materialet bedre enn man kunne med Eurocode.

- Med IDEA StatiCa vil Rambøll nå globalt kunne serve sine kunder med løsninger der materialbruken ikke overgår det som er unødvendig, heter det i meldingen.

– Vi i EDRMedeso er derfor glade for å kunne være med å forberede arbeidsrutinene i Rambøll og samtidig levere en lønnsom løsning som står for betydelige miljøeffekter globalt, sier Berg.