Klypen-prosjektet er en del av Follobanen og omfatter prosjektering for utforming og opparbeidelse av terrenget i Klypen, mer kjent som Middelalderparken. De siste årene har det vært anleggsområde her, men nå skal det opparbeides til et grøntområde til glede for folk flest. Foto: Rambøll

Rambøll får to Oslo-kontrakter av Bane NOR

Rambøll bistår Bane NOR i to prosjekter for å forbedre fremkommelighet og skape bedre byområder i Oslo sentrum.

Det siste året har Rambøll, i samarbeid med Bane NOR, jobbet med å planlegge, identifisere og evaluere muligheter for å oppnå universell utforming på plattformene og ankomst til plattformene fra fordelingshall og personundergangen på Oslo sentralstasjon, Norges mest trafikkerte togstasjon. I oktober leveres hovedplanen til Bane NOR.

- Vi i Rambøll er stolte over å kunne være med på å gjøre Norges viktigste kollektivknutepunkt bedre tilgjengelig og funksjonelt for alle reisende, sier Ørjan Lydersen, avdelingsleder Bane i Rambøll i en pressemelding.

- Prosjektet har utfordret oss både når det gjelder å finne gode løsninger for fremkommelighet på stasjonen og hvordan dette skal gjennomføres i et knutepunkt med en krevende infrastruktur. Tverrfagligheten i prosjektet har vært stor og vi mener bredden i kompetansen vår og hos våre samarbeidspartnere, L2 Arkitekter og Vista Utredning, har vært avgjørende for å få frem de gode løsningene i prosjektet, legger han til.
Samtidig som hovedplanarbeidene fullføres, opplyser Rambøll at de signerte enda en kontrakt med Bane NOR. Tirsdag 18. august ble kontrakt for oppdraget «Utforming og opparbeiding av terrenget i Klypen» signert.

Klypen-prosjektet er en del av Follobanen, og omfatter prosjektering for utforming og opparbeidelse av terrenget i Klypen, mer kjent som Middelalderparken. De siste årene har det vært anleggsområde her, men nå skal det opparbeides til et grøntområde. Parken skal både være formidlingssted for Oslos tidligere historie og være en nærpark for beboere i området.

- Dette er et svært interessant og utfordrende tverrfaglig prosjekt, sier Kari Ovesen Haugland, divisjonsleder for Byutvikling.

- Sluttresultatet blir en park med landskapsarkitektur som et viktig og synlig fag. Prosjektet innebærer også spennende faglige utfordringer der vi må bruke hele vår faglige bredde. I området er det flere kulturminner i området som må sikres, som for eksempel Oslo Ladegård. Det er mange tekniske installasjoner under overflaten, som jernbane, høyspent og store vann- og avløpsledninger, som stiller store krav til gode løsninger, legger hun til.