Anlegget som konverterer plastavfall til miljøvennlige kjemikalier som åpnet tidligere i år i Skive. Foto: Rambøll

Rambøll bistår Quantafuel med gjenvinningsanlegg for plastavfall

Rambøll skal utarbeide en plan for et nytt gjenvinningsanlegg for plast i Danmark.

Anlegget til Quantafuel skal konvertere plastavfall til miljøvennlige kjemikalier som kan brukes til produksjon av ny plast.

- Formålet med det nye anlegget er å anvende plastavfall fra lokale leverandører for å produsere miljøvennlige kjemikalier. Disse kan benyttes i plastindustrien og dermed øke andelen av gjenvunnet materiale i plasten. Prosessen er basert på en teknologi som anvender katalysesystemer til å spalte pyrolysegass. Deretter destilleres materialene i verdifulle produkter som eksempelvis høykvalitets nafta – en essensiell bestanddel i produksjon av plast – til plastindustrien. Rambøll er rådgiver på utvikling og design, og skal sammen med Quantafuel industrialisere og standardisere teknologien globalt, heter det i en pressemelding fra Rambøll.

- Våre ansatte i Norge og Danmark har demonstrert vår omfattende kompetanse på flere områder for Quantafuel, og vi er stolte over at de har valgt oss som sin partner i dette prosjektet. Vi har arbeidet i olje- og gassindustrien i mer enn femti år, og har bygget opp en omfattende kunnskap som vi nå kan bruke i en bæredyktig kontekst. Det viser at selv om energisektoren beveger seg i en grønnere retning, så er vår kompetanse og erfaring innen olje og gass stadig verdifull og relevant, sier John Sørensen, executive director i Ramboll Energy.

I planen for det nye anlegget, som forøvrig ikke er endelig bestemt hvor skal ligge, vil Quantefuel og Rambøll undersøke mulighetene for å utføre et standard-design for flere fremtidige liknende anlegg for plastgjenvinning i Europa.

Quantafuel åpnet tidligere i år sitt første anlegg i Skive i Danmark. Anleggets årlige kapasitet er 20.000 tonn plast i året som ellers ville blitt eksportert eller sendt til forbrenning.