Rambøll arrangerer fagdag

Torsdag arrangerer Rambøll sin STERK-dag, og vier deler av dagen til å heve kompetansen i hele bedriften.

Det skriver Rambøll i en pressemelding onsdag.

Jørgen Stene i Rambøll. Foto: Rambøll

– Hele Rambøll er avhengig av den enkeltes utvikling og engasjement innen sitt fagfelt. I tillegg til å oppmuntre og tilrettelegge for utvikling, i så stor grad som mulig, setter hele bedriften av en halv dag hvor det er fullt fokus på erfaringsutveksling og å lære av de beste. Dette kalles STERK-dagen. Målet er å sikre sterke fagmiljøer og flerfaglig samarbeid, sier STERK-general Jørgen Stene i pressemeldingen.

Alle Rambøll-kontorer stanser dermed den vanlige driften deler av torsdagen for å ta del i kompetanseløftet.

– For noen år siden ble det fanget opp en misnøye som gikk på at mange mente de brukte for mye tid på systemer og rapporteringer og ikke på videreutdanning og kompetanseheving. Vi skal alltid ligge foran og vite mest om feltene vi rådgir innen, derfor var dette noe vi måtte ta på aller største alvor, uttaler Stene.