Abid Raja (V) vil flytte statlige virksomheter ut av Oslo sentrum. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Raja vil ha statlige virksomheter ut av Oslo

Venstres Abid Raja vil flytte statlige kontorer ut av Oslos innerste bykjerne for å spare leiekroner. – Vi kan ikke la statsbudsjettet ese ut, sier han. 

– Vi går inn i trangere tider og kan ikke bevilge mer til alle gode formål. En enkel start på sparingen er å flytte statlige kontorer til rimeligere lokaler mer perifert. Staten er stor i arealbruk og antall ansatte. Men det er ikke noen menneskerett for disse å jobbe i Oslo sentrum, sier Raja til Dagens Næringsliv.

Han antar at et statlig selskap eller en etat kan spare rundt 1.000 kroner per kvadratmeter per år ved å flytte mer perifert i hovedstaden – eller til nabofylket Akershus.

Han avviser at en slik plassering vil medføre mer miljøfiendtlig bilkjøring.

– Alle ansatte bor ikke i Oslo sentrum. Rushtidsproblemer kan dempes om flere av de mange statsansatte trekker ut. Men det bør være lokaler nær trafikknutepunkter, sier han.

Flytting bør ifølge Venstre-politikeren komme gradvis etter hvert som leiekontrakter løper ut. Han trekker fram Politihøyskolen, Bane Nor, NSB og Utlendingsnemnda som eksempler på hva som bør flyttes.