Radioaktive kilder funnet i skrapjern

Radioaktivt avfall har vært oppbevart på Sørenga i Oslo, sammen med skrapavfall.

Fundia Armeringsstål AS har informert Statens strålevern om at selskapet har påvist radioaktive kilder og flere deler metallskrap med radioaktivitet ved sitt anlegg i Mo i Rana. Metallskrapet som inneholdt de radioaktive kildene, har ankommet Mo fra Fundia AS anlegg på Sørenga i Oslo, opplyser Statens strålevern. Det er en fare for at folk kan ha blitt skadd av dette, men vi har ingen indikasjoner på at det har skjedd så langt. Nettopp derfor vil vi gjøre folk oppmerksomme på dette, sier seksjonssjef Ole Reistad i Statens strålevern til NTB. Fundia håndterer skrap fra en rekke skraphandlere på Østlandet. Alt fra opphogde biler og busser til skilt og skrap fra byggeplasser blir lagret på Sørenga og deretter fraktet til Mo i Rana. De radioaktive kildene som er funnet, er av typen kobolt-60 og radium-226 og kan ha vært brukt i ulikt industrielt og medisinsk utstyr. De er til dels sterkt radioaktive. Alle kilder og deler av kontaminert skrap er blitt forsvarlig håndtert av Fundia AS i Mo og er nå under kontroll, ifølge Statens strålevern. Statens strålevern er i løpende kontakt med Fundia AS om opprinnelsen til disse kildene og hvordan de er blitt håndtert fram til de ble oppdaget ved anlegget i Mo. Strålevernet har ikke indikasjoner på at enkeltpersoner skal ha blitt eksponert for unormalt høye stråledoser, men Fundia AS er bedt om å utarbeide en ny rapport som beskriver hvordan kildene er blitt håndtert.