Rådhusgata 5

I sin største kontrakt noensinne har Moderne Byggfornyelse bygget om og bygget på et 1980-talls kontorbygg midt i Kvadraturen for Fram Eiendom.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging kontorbygg

Bruttoareal: 7.500 kvadratmeter

Byggherre: Fram Eiendom

Byggeledelse: Aase Byggadministrasjon

Totalentreprenør: Moderne Byggfornyelse

Kontraktsum inkl. mva.: 164 millioner kroner

Arkitekt: AART architects (tidl. SJ Arkitekter)

Rådgivere: RIB, RIBR, RIByFy, BREEAM AP, BIM koordinator, RIAKU og RIG: WSP Engineering l RIV: Dagfinn H. Jørgensen

Underentreprenører og leverandører: Rivearbeider: Rivtec l Gravearbeider: Sport- og Grøntanlegg l Betong- og stålmontasje: HP Entreprenør l Terrasso: StoCretec Flooring l Ventilasjon: GK Inneklima l Sanitær: Christiania Rørleggerbedrift l Elektro: Atom Elektro l Oppmåling: Oslo Oppmåling l Gulvbelegg: ATG l Maler: AR malerteam l Innredning kantine: Form3 l Låssystem: Certego l Minikjøkken og garderober: Drømmekjøkkenet l Mur- og pussarbeid: AGS l Fasadeglass: Sagstuen l Granittfasade: Naturstein Montering l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Taktekking: Isotak Bygg l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Branntetting- og isolering: Albanor l Tømrerarbeider: Moderne Byggfornyelse l System- og glassvegger: Modulvegger Oslo l Rørfornying: Olimb Rørfornying l Heis: Kone Heis

Rådhusgata 5 ligger på hjørnet av Rådhusgata og Skippergata i den nedre delen av den historiske Kvadraturen. Selv om bygget nok var forholdsvis moderne og tidsriktig da det sto ferdig på begynnelsen av 80-tallet, var endringer og tilpasninger tvingende nødvendig for å tilfredsstille både nye miljø- og energikrav og betalingsvillige leietakere.

Takterrasser

Bygget er på sju etasjer der de to øverste etasjene er delvis inntrukket. SJ Arkitekter, nå AART architects, valgte i sitt konsept å flytte fasaden i første etasje langs Rådhusgaten ut. Derimot er hjørnet i de to nederste etasjene blitt trukket lenger inn.

I bakgården, der det tidligere var parkering med innkjøring fra Skippergata, var en del av bygningsmassen kun i to etasjer. Her er det nå utvidelser med påbygg og tilbygg på fire etasjer mot sør og seks etasjer mot nord i bakgården.

De delvis inntrukne etasjene er nå trukket lengre ut. I åttende etasje er det anlagt en stor felles takterrasse for leietakerne. I tillegg er det takterrasse både over påbyggene i femte og i sjuende etasje.

Fasadene har fått en glass- og granitt-utforming, som har gjort hele uttrykket åpent og inkluderende.

Etter påbygging har arealet nå økt til 7.500 effektive kvadratmeter. Rådhusgata 5 har så langt mottatt diplomet som bekrefter at kravene til BREEAM NOR Very Good i design- og prosjekteringsfasen er oppfylt.

– Vi så umiddelbart at beliggenheten med logistikk, riggområde og inn- og uttransportering, ville være krevende. Det eneste vi hadde til rådighet var noen leide kvadratmeter i Skippergata. Vi hadde derfor anleggskontor inne i bygget i flere måneder, mens vi forsøkte å finne ledige kontorarealer i området. Da rivingen inn til plasstøpte dekker og betongsøyler var kommet godt på vei, fikk vi heldigvis leie arealer rett i nærheten, sier Olav Skiaker Lykseth, prosjektleder i Moderne Byggfornyelse.

Forsterkninger

Lykseth forteller at det tidligere var en arkade langs Skippergata. Fasaden skulle imidlertid flyttes lenger ut, slik at de samlede arealene ville bli noe utvidet.

– Den gamle teglfasaden hvilte på en kraftig bjelke, som ble fjernet. Det ble utført forsterkinger i alle søyler for å stive opp, og karbonforsterket ut mot fasaden. Dekkene i 6. og i 7. etasje er forsterket med stål, for å kunne ta lastene av nyetablert takterrasse og teknisk utstyr, forklarer han.

Opprinnelig var det tenkt at hjørnet skulle ha et fritthengende dekke, noe rådgiverne ikke gikk god for med tanke på nødvendig bæring. Det ble derfor etablert en søyle for å oppnå tilstrekkelig bæreevne.

De tidligere lukkede kontoretasjene i Rådhusgata 5 har fått nye og åpne løsninger av høy kvalitet. Alle tekniske installasjoner er selvsagt fjernet og erstattet med ny og moderne teknologi. Tidligere var det tre heissjakter, to av dem ved inngangen inn fra Skippergata. Disse benyttes nå til tekniske føringer. Ved siden av den eksisterende heissjakten ved hovedinngangen i Rådhusgata er det etablert en ny heissjakt.

I kjelleren er det nå foruten tekniske rom, også nytt dusj- og garderobeanlegg. Et eksisterende – og pålagt – tilfluktsrom er beholdt, og tjenestegjør som sykkelparkering. Det var forretningslokaler på gateplan tidligere også, nå er Kaffebrenneriet på plass i arealene langs Rådhusgata. Leietakernes kantine ligger ut mot Skippergata og mot bakgården.

– Det var ikke alltid tegninger og det arbeidet som var utført tidligere harmonerte. Vi skulle tilstrebe å ha en himlingshøyde på minimum 2,40. Fremføring av teknisk infrastruktur krevde en del koordinering for å få det til, med mange tilpasninger til det eksisterende, avslutter Lykseth.