Rådgiverne styrker sin tverrfaglige kompetanse

Gjennom de senere årene har det vært betydelige strukturendringer innen rådgiversektoren i byggenæringen. De store blir stadig større - og ikke minst mer komplette. Norconsults oppkjøp av Nordic- Office of Architecture er et eksempel på nettopp dette.

Det er ikke noe nytt med store oppkjøp og fusjoner innen denne sektoren, men det vakte likevel oppsikt når landets største rådgiver nå ytterligere styrker seg på arkitektsiden gjennom Nordic-avtalen Dette er et betydelig oppkjøp, og vil selvsagt tilføre begge selskaper store synergieffekter – noe de kan benytte i oppgaver både innenfor og utenfor landets grenser.

Oppgavene som skal løses innen både bygg- og anleggssektoren blir stadig større og mer komplekse, og gjør at de som skal være med å kjempe om de store kontraktene må ha både økonomiske og faglige muskler til å gjennomføre disse prosjektene. Med Nordic-oppkjøpet knytter Norconsult definitivt til seg en betydelig kompetanse – Nordic har en lang rekke store og kompliserte prosjekter på merittlisten. Den senere tiden er det nok å nevne utbyggingen av nye Oslo lufthavn og ikke minst vant de konkurransen, sammen med sine samarbeidspartnere, rundt arbeidet med å planlegge og designe det nye regjeringskvartalet.

Norconsult har tidligere også naturligvis hatt betydelige arkitektressurser, men styrker nå helt klart denne delen av konsernet - noe vi også har sett flere av de andre store rådgiverne har gjort. Alle rådgiverne med en viss størrelse har nå innlemmet arkitektkompetanse inn i sine rekker, som vi blant annet så det med Multiconsults oppkjøp av Link arkitektur for en tid tilbake.

Dette er noe vi også vil se enda mer fremover – de store vil bli enda større og de vil jobbe for stadig å utvide sin portefølje med tverrfaglig kompetanse. Dette både for å kunne ta hånd en enda større del av verdikjeden, samt mulighet til å gå inn på stadig større og mer kompliserte oppgaver - gjerne også i samspill med store entreprenører rundt gigantjobbene. Tendensen er at byggherrene ønsker å få inn rådgiverne og utførende i en tidligere fase enn før, for å la dem være med å utrede, planlegge og til slutt gjennomføre hele prosjektet. Dette ser vi ikke minst innen infrastruktursektoren – og er noe som vil bre om seg i enda større grad. Det er noe som krever både finansielle og menneskelige ressurser - og konsolideringen innen rådgiverbransjen vil dermed fortsette med uforminsket styrke.

Norconsult har nå vokst seg enda større – og flere store fusjoner og oppkjøp er noe vi også vil se andre steder fremover. Vi opplever stadig at mindre konsulentmiljøer spises opp av de store - men også mellom de store vil det fortsatt være noe bevegelse. De norske rådgiverkonsernene begynner å få en bra størrelse, men i forhold til de utenlandske gigantene er det fortsatt et stykke opp. Det er likevel slik at de norske selskapene nå begynner å få en kapasitet, og ikke minst kompetanse, til også å konkurrere i større format i de utenlandske markedene.