Grete Aspelund i Sweco er kritisk til kommunens håndtering av konkurransen om Røatunnelen. Foto: Sweco

Rådgiverne ofret sommerferien for å gi tilbud på Røatunnelen - så avlyste Oslo kommune konkurransen med én setning

– Jeg blir helt stum, sier administrerende direktør i Sweco, Grete Aspelund.

I flere tiår har det vært kjempet en lang kamp for å få lagt flaskehalsen Røakrysset i Oslo i en tunnel.

29. juni i år ble rådgiverkonkurransen kunngjort i markedet med tilbudsfrist i august.

Sweco var ett av rådgiverselskapene som ville konkurrere om oppdraget, og flere av de ansatte i selskapet avlyste sommerferien for å få tilbudet i havn innen fristen.

Sommerjobben viste seg å være til liten nytte.

Denne uka ble fremtiden til Røatunnelen kastet ut i usikkerhet da rådgiverkonkurransen avlyst av Oslo kommune.

Tirsdag  fikk de tilsendt en kortfattet epost fra Bymiljøetaten der de skriver:

Skjermdump fra eposten.

– Det ligger ikke noen videre forklaring om bakgrunnen for avlysningen av konkurransen eller hva som skjer videre. Vi fikk bare denne ene setningen. Jeg blir helt stum, sier Grete Aspelund.

– Trenger forutsigbarhet

Sweco-lederen har forståelse for at koronasituasjonen har satt økonomien i en skvis i mange kommuner, inkludert Oslo, men hun mener det er useriøst av kommunen å avlyse konkurransen uten en mer utfyllende forklaring til leverandørmarkedet.

– Vi bruker hundrevis av timer på et slikt tilbud, og det var folk hos oss som avlyste sommerferien sin for å få dette til innen fristen. Men dette handler ikke bare om å ofre sommerferien på tilbudsskriving, dette handler også om at beboerne i området sitter og venter på en løsning som nå blir ytterligere utsatt. Planen var at det skulle settes i gang i 2024, men nå er hele prosjektet i det blå igjen, sier Aspelund.

– Hva synes du om kommunens kommunikasjon?

– Det er i alle fall ikke et eksempel til etterfølgelse. Det begynner å bli høyrisikosport å levere tilbud til enkelte offentlige aktører, sier Grete Aspelund til Byggeindustrien.

Hun mener saken er et eksempel på politikere som ikke evner å gi bransjen forutsigbarhet.

– Kommunen evner ikke å sikre de rammebetingelsene som vi vet vi trenger for å få mest mulig igjen for pengene. Vi trenger planer og forutsigbarhet for å løse de utfordringene vi har i et langsiktig perspektiv, sier Aspelund.

RIF: - Useriøst av Oslo kommune

Fungerende administrerende direktør, Ari Soilammi i RIF.

Også Rådgivende Ingeniørers Forening reagerer kraftig på Oslo kommunes avlysning av forprosjektet til Røa-tunnelen.

– Dette opplever vi som useriøst av Oslo kommune. Først lyser kommunen ut konkurransen like før sommeren og ber dermed rådgiverne jobbe gjennom hele sommeren. Vi estimerer at rådgiverne som har deltatt i konkurransen har lagt ned arbeid for minst 1,5 millioner kroner i tilbudene som ble levert, og så avlyser kommunen konkurransen med én setning der bymiljøetaten skylder på manglende bevilgninger, sier Ari Soilammi, fungerende administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Han sier at gratisjobb for Oslo kommune ikke er det som holder hjulene i gang i en korona-rammet næring som de frykter vil møte en vinter med fallende oppdragsmengder.

– Vi finner det ganske paradoksalt at det ikke bevilges penger til byggeprosjekter som gir stor samfunnsnytte og ringvirkninger for alle næringer, sier Soilammi.

Bymiljøetaten mener kritikken er urimelig

Byggeindustrien har spurt Bymiljøetaten i Oslo om bakgrunnen for avlysningen, hva som skjer med prosjektet videre og hvilke signaler det når en byggherre varsler en konkurranseavlysning med en setning. I en epost svarer kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien:

– Bymiljøetaten (BYM) vil rette en stor takk til samtlige tilbydere i konkurransen 170-BYM-2019 – Konsulentbistand til forprosjekt for Røatunnelen og -krysset. Vi ser at det er lagt ned mye jobb i å presentere gode tilbud. Dessverre har vi fått redusert budsjett for prosjektet i perioden 2021-2023, og vi er dermed nødt til å avlyse konkurransen.

– Det er også en del av bildet at Bymiljøetaten, på grunn av usikkerhet rundt fremtidige bevilgninger, inkluderte mulighet til å avlyse oppdraget som følge av manglende finansiering i konkurransegrunnlaget, skriver Richard Kongsteien..

Videre skriver kommunikasjonsdirektøren følgende om den kraftige kritikken fra både Sweco og bransjeforeningen RIF:

– Ellers stiller etaten seg uforstående til kritikken fra Sweco og fra Rådgivende ingeniørers forening. Konkurransen om å utarbeide tekniske forprosjekter for to alternativer for Røa-tunnelen, med påfølgende reguleringsplan for det ene alternativet ble lyst ut i sommer. Dette var et oppdrag lyst ut på bakgrunn av bestilling fra byrådsavdeling for miljø og samferdsel, på basis av gjeldende bevilgning til Røatunnelen på tidspunktet. I slutten av september forelå byrådets forslag til budsjett 2021, med reduserte bevilgninger til Røa-utredningen. BYM hadde da ikke budsjettrammer til det omfanget som var lyst ut, og måtte derfor å avlyse konkurransen i henhold til anskaffelsesregler. Vi er nå i dialog med overordnet byrådsavdeling om en revidert bestilling. Det er beklagelig når vi må gå til et slikt skritt som avlysning, men det må påpekes at det er ytterst sjeldent at dette gjøres, skriver Richard Kongesteien og fortsetter:

– Bymiljøetaten har bestrebet oss på å minimere effektene av korona for entreprenører og prosjekteringsselskap. Alle våre anleggsprosjekter har opprettholdt driften gjennom krisen, dette inkluderer store prosjekter som opprustningene av Bispegata og Storgata hvor Sweco er med som prosjekterende. Flere nye anleggsprosjekter har startet opp, og siden 12. mars har vi inngått mange prosjekteringsavtaler. Omtalen av BYM fra Sweco og RIF oppleves derfor ikke som rimelig, mener Kongsteien.