Rådgiverne marginknuser entreprenørene

Rådgiverfirmaene har fortsatt langt bedre inntjening enn sine entreprenørkolleger i byggenæringen.

I følge bransjetall fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) hadde rådgiverbedriftene i fjor en resultatgrad på 7,4 prosent. I en rankingundersøkelse over de 13 største rådgiverbedriftene gjengitt i Dagens Næringsliv var resultatgraden i fjor på 7,7 prosent, ned fra 8 prosent året før.

Byggeindustriens oversikt over de 100 største entreprenørbedriftene viser en resultatgrad i fjor på 4,1 prosent, mens den for de 10 største minus Peab, som ikke offentliggjør tall for den norske omsetningen, var marginen 3,3 prosent.

Ikke fornøyd

BNL-sjef Jon Sandnes sier i en kommentar til avisen at han ikke er fornøyd med resultatmarginen i entreprenørbransjen og mener den må bygge opp over tid blant annet å bygge opp kompetanse.

Han opplyser at forskjellen har vært der lenge, og at noe av forklaringen ligger i hvordan byggeprosjekter gjennomføres.

– Ofte bestiller byggherren et prosjekteringsgrunnlag og går deretter ut i markedet og ber om tilbud. Når avtalen underskrives mellom byggherre og entreprenør, tar entreprenøren en relativt stor risiko ved eventuelle endringer som skjer underveis, sier han til DN.

Aase topper

På rådgiverbransjens rankingliste basert på omsetning er det Aase Byggadministrasjon på 13. plass med en fjorårsomsetning på 30,7 millioner som har best inntjening med en resultatmargin på 21, 4 prosent. Dette representerer imidlertid en liten nedgang fra året før med sine 23,2 prosent.

Meget solid inntjening har også nr. 8 på rankinglisten, ÅF Advansia og nr. 12, AS Bygganalyse, med resultatgrader på henholdsvis 16,1 og 15,4 prosent.

Sweco best inntjening

Av de store rådgiveraktørene er det Sweco Norge på fjerdeplass som har den beste inntjeningen i fjor med en resultatgrad på 11,1 prosent, mens nummer 5, Cowi kun klarte 5,1 prosent, ned fra 6,7 året før.

Norconsult topper rankinglisten overlegent, og kan skilte med en resultatmargin på 8,4 prosent mot 8,5 året før. Nest største rådgiveraktør er Multiconsult som oppnådde en resultatmargin på 7,9 prosent mot 8,3 i 2012. Rambøll Norge kaprer tredjeplassen, men resultatmarginen var på kun 5,2 prosent, ned fra 5,5 året før.