Rådgiver Vann- og avløpsfag

Avinor eier og driver 46 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

FirmaAvinor
FylkeAkershus
StedOslo lufthavn Gardermoen
Søknadsfrist15.10.2016

Til stilling som Rådgiver Vann- og avløpsfag Avinor, søker vi en faglig kompetent og prosessorientert person som kan bidra til å ivareta fagansvaret for vann og avløp på Avinors 46 lufthavner.

Den nyopprettede Seksjon VA-fag Avinor inngår i avdeling VA-håndtering på Oslo Lufthavn.

Seksjonen står overfor store og interessante oppgaver i årene fremover. Avinor har gjennomgått et moderniseringsprogram, har innført et nytt styringssystem og gjort et godt kartleggings- og utskiftningsarbeid innen vann og avløp på lufthavnene. Fremover vil det settes størst fokus på å hente ut effekter av alt det gode arbeidet som er gjort de seneste årene.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver vil være å:

 • Utarbeide/tilpasse prosedyrer som sikrer standardisering, synergi og god kost/nytte faktor
 • Skape hensiktsmessige arenaer for utveksling av erfaringer og læring og bidra til videre faglig utvikling
 • Gi råd og følge opp drift, utvikling og utskifting av VA-systemene; særlig ut fra miljøhensyn
 • Kvalitetssikring under prosjektering og i overtakelse av VA-anlegg
 • Bistå i budsjetteringsprosesser

Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Kvalifikasjoner

Vi vil legge vekt på:

 • Ingeniørhøyskole eller tilsvarende utdannelse med fag relevant for stillingen
 • Erfaring med VA-virksomhet, herunder anlegg og drift
 • Forståelse for prosessorientering
 • Erfaring fra lufthavndrift er ønskelig men ikke påkrevd

Vi kan tilby:

 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Spennende faglige utfordringer
 • God faglig utvikling
 • Sentral beliggenhet og enkel adkomst

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes.

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

For nærmere informasjon, ta gjerne kontakt med avdelingssjef Grethe Østby Stave, +4747612489.

Søk stilling

Vis flere stillinger: