Rådgiver VA - Drammen

Sweco former fremtidens byer og samfunn
Vi skaper bærekraftige bygg og effektiv infrastruktur. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap. Vi er over 16.000 medarbeidere i Nord-Europa og gjennomfører årlig prosjekter i 70 land over hele verden.

FirmaSweco Norge
FylkeViken
StedDrammen
Søknadsfrist22.10.2020

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere på spennende og inspirerende prosjekter som skaper framtidens Norge.

Jobben vår er å sørge for at dagens og morgendagens samfunn kan tilby alt det innbyggerne trenger; rent vann, varme boliger, effektiv transport og moderne sykehus. For å lykkes med det, må vi ha et tett samarbeid med kundene våre. Derfor er den typiske Sweco-medarbeideren imøtekommende, faglig dyktig og engasjert i kundenes prosjekter.

Å være rådgiver i Sweco fører med seg både muligheter og forventninger. Muligheter til å ta initiativ, både for å få ting til å skje i din egen arbeidshverdag og for å støtte og veilede kolleger som har kortere fartstid enn deg. Du vet at kunnskapsdeling er en forutsetning for et godt samarbeid, derfor er du også åpen for andres perspektiver. Du er på jakt etter utfordringer og faglig utvikling og derfor holder du deg oppdatert og følger med på trender og forretningsmuligheter. I Sweco er vi opptatt av å få impulser som kan gjøre oss enda bedre rustet til å skape de beste løsningene. Som rådgiver er du en viktig lyttepost for å fange opp og bearbeide disse impulsene som kan bringe oss et skritt videre.

Hos oss gjør du en forskjell. Sweco har omfattende virksomhet innen VA-faget, og våre rundt 140 VA-medarbeidere gjennomfører årlig en rekke store og små prosjekter for myndigheter og private aktører over hele landet.

Swecos kontor i Drammen teller ca. 10 medarbeidere innen bygg og VA, og vi ønsker å videreutvikle og utvide vårt fagmiljø på dette kontoret. I den forbindelse vil den rette kandidaten få muligheten til å ha en sentral rolle i den videre satsningen på VA. Våre ansatte på Drammenskontoret er organisert under Sweco sitt hovedkontor i Oslo. I Sweco vil du finne deg lett til rette blant faglig sterke, sosiale og hyggelige kolleger. VA-avdelingen i Oslo består i dag av ca. 30 engasjerte og kompetente rådgivere. Vi samarbeider tett med de andre kontorene i Sweco.

I Sweco blir du en viktig bidragsyter som prosjektleder, prosjekteringsleder eller VA-fagressurs i våre oppdrag. Som rådgiver er du en støttespiller i et sterkt og voksende miljø som strekker seg langt for godt samarbeid og gode kunderelasjoner. Ved hjelp av din spisskompetanse hjelper du våre kunder frem til best mulige løsninger. Du vil bli involvert i et bredt spekter oppdrag, i både rene VA-prosjekter og prosjekter der VA inngår som følge av prosjektering innen andre fagområder.

Hos oss vil du utvikle deg. Du får rik anledning til å bidra med din faglige tyngde når du utvikler fremtidens løsninger sammen med kolleger og kunder. Du får også mulighet til å påvirke fagmiljøet og utvikle tette bånd til våre oppdragsgivere. I Sweco prioriterer vi trivsel og muligheter for å ta nye steg fremover høyt, og gjennom et bredt spekter av oppdrag i bygg- og anleggsbransjen, vil du ha store muligheter for å utvikle deg faglig og personlig.

Dette kan du

 • Du er utdannet sivilingeniør eller ingeniør innen vann- og avløpsteknikk
 • Du har kunnskap om normer og standarder for VA-prosjektering
 • Du har bransjeerfaring
 • Du har minst 3 års relevant erfaring knyttet til prosjektering av ledningsanlegg, overvann eller prosessanlegg
 • Du har gode kunnskaper om relevante tegne- og beregningsprogram (Som f.eks AutoCad og Novapoint)
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Være en sentral brikke i utviklingen av vårt VA-miljø på Drammenskontoret
 • Du holder deg oppdatert i bransjen og knytter kontakt med potensielle kunder og samarbeidspartnere
 • Du skal sammen med kunden identifisere behov, finne gode løsninger og konkretisere prosjekter
 • Du følger opp våre kunder i alle faser av prosjektet, fra problemstilling til ferdig bygget anlegg
 • Du blir engasjert i prosjektering, prosjekteringsledelse og prosjektledelse
 • Planlegge, dimensjonere og prosjektere ledningsanlegg og kummer
 • Utarbeide overvannsberegninger og løse dagens og morgendagens utfordringer knyttet til overvann
 • Planlegge, dimensjonere og prosjektere prosessanlegg
 • Du skal utarbeide tekniske løsninger og beskrivelser for VA-anlegg i ulike bygg- og anleggsprosjekter
 • Du bistår i tilbudsarbeid og andre markedsrelaterte oppgaver

Kontaktpersoner:

Frode Klerck Nilssen

Gruppeleder

+47 977 33 559

frode.nilssen@sweco.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: