Rådgiver strategiseksjonen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region midt
FylkeMøre og Romsdal
StedMolde
Søknadsfrist08.10.2014

Ved strategiseksjonen i Statens vegvesen Region midt er det ledig stilling innen overordnet planlegging og samfunnsutvikling. Strategiseksjonen er en del av strategi-, veg- og transportavdelingen i Statens vegvesen Region midt, og kan tilby svært sentrale og interessante arbeidsoppgaver innenfor organisasjonens arbeidsområde. Seksjonen er ansvarlig for langtidsplanlegging, utredningsarbeid og koordineringsoppgaver i forhold til årlige og flerårige handlingsprogram og budsjetter.

Kontorsted for denne stillingen er i Molde.

Hva skal du jobbe med?

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være bompengeanalyser, utredningsarbeid, overordnet planlegging og samfunnsøkonomiske analyser.

Hvem er du?

Det kreves utdannelse fra universitet eller høyskole på mastergradsnivå innenfor økonomiske, samfunnsvitenskapelige eller tekniske fag. Det er ønskelig med erfaring fra vegfag og kjennskap til offentlig virksomhet, men nyutdannede vil også bli tatt i betraktning.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi søker etter en medarbeider med gode samarbeidsegenskaper som kan jobbe selvstendig, strukturert og målrettet. Vedkommende må være analytisk og klare å håndtere mange saker som går parallelt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode datakunnskaper er forutsetning.

Lønn:

Lønn fastsettes etter nærmere avtale i henhold til etatens lønnspolitikk. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Videre kan vi tilby gunstige arbeidstidsordninger, gode pensjons- og forsikringsordninger, samt gode muligheter for etter- og videreutdanning.

Annet:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seksjonsleder Leif Magne Lillebakk, tlf.71 27 42 11/41 68 11 32.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Vi jobber også aktivt med å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med CV sendes elektronisk, søk her . Vi setter pris på om du også kan laste opp relevante vitnemål.

Originale attester og vitnemål, samt bekreftede kopier, tas med ved et eventuelt intervju.

Vis flere stillinger: