Rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for avfall og grunnforurensning

jødirektoratets hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er underlagt Klima- og miljødepartementet og har mer enn 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

FirmaMiljødirektoratet
FylkeOslo
Søknadsfrist10.11.2014

Fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i seksjon for avfall og grunnforurensning. Arbeidsted er Helsfyr i Oslo.

Seksjon for avfall og grunnforurensning er organisert i Miljøgiftavdelingen som har hovedansvaret for direktoratets arbeid på avfalls- og kjemikalieområdet, nasjonalt, i EU og globalt.

Seksjonen har 13 engasjerte medarbeidere som har ansvar for regelverk og virkemidler innen avfallsbehandling og grunnforurensning, og samarbeider tett med andre enheter i Miljødirektoratet. Vi har mye utadrettet kontakt med andre statlige etater, fylkesmennene, kommuner og næringsliv.

Stillingens hovedansvarsområder

Du vil først og fremst arbeide på grunnforurensingsfeltet, men du kan også bli koblet til bruk og behandling av lettforurenset avfall. Som medarbeider i seksjonen vil du bidra til å styrke Miljødirektoratets arbeid med helhetlig og kunnskapsbasert forvalting av miljøgifter i jord.

 • Bidra i behandlingen og oppfølgingen av større og prioriterte grunnforurensingssaker
 • Utvikle og revidere regelverk og veiledere på grunnforurensningsområdet
 • Veilede fylkesmenn og kommuner på grunnforurensningsområdet

Kompetanse

 • Naturvitenskapelig utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring innenfor fagområdet og fra offentlig forvaltning kan bli vektlagt
 • God evne til å samarbeide og kommunisere med ulike mennesker og fagmiljøer
 • Fleksibel og har stort pågangsmot
 • God vurderingsevne i faglig komplekse problemstillinger
 • Arbeider resultatorientert og strukturert, og leverer god kvalitet innenfor gitte tidsrammer

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø hvor samarbeid, åpenhet, kunnskapsdeling og påvirkningsmulighet for å bedre miljøet står sentralt
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter – inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Rådgiver, ltr. 52-59 (kr 443 900 – 500 300), Seniorrådgiver, ltr. 60 – 70 (kr 509 100 – 613 500) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.

Som IA-virksomhet ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Kontaktpersoner er Thomas Hartnik, seksjonsleder for avfall og grunnforurensning på tlf. 92 69 40 21 eller avdelingskoordinator Ulrikke Årikstad Bachmann på tlf. 47 70 72 21.

Søk stilling

Vis flere stillinger: