Rådgiver/Seniorrådgiver Analyse

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor er det viktig at vi setter oss ambisiøse og ansvarlige mål. Vi skal være en virksomhet som ser kundenes behov i dag og i framtiden, og satser spesielt på digitalisering, innovasjon og klima.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Les mer om inkludering og mangfold her

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling. Søkere vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

FirmaStatsbygg
FylkeOslo
Søknadsfrist02.12.2020

Avdeling for Rådgivning og tidligfase gir råd til departementer og statlige virksomheter om fremtidige investeringer i bygg, eiendom og lokalanskaffelser. Avdelingen skal gjennom rådgivningen bidra til å implementere statens politikk om å modernisere og effektivisere offentlig sektor, og legge til rette for god steds- og byutvikling. Det er fire seksjoner i avdelingen, og nå søker seksjon for Utredning og analyse etter en ny medarbeider som har teft for dataanalyse, innovasjon og kunnskapsformidling.

Statlige virksomheter må ha sikre, fleksible og godt tilpassede lokaler, samtidig som statens utgifter til lokaler skal være bærekraftige. Effektiv arealbruk er avgjørende for å holde bygge- og leiekostnader nede, og gir lavere energibruk og reduserer klimafotavtrykket. For å ta gode beslutninger om framtidige investeringer i bygg og lokalanskaffelser, og i eiendomsutviklingen for øvrig, er det behov for analyser og utredninger. Statsbygg har utviklet databasen «Statens lokaler» som gir en oversikt over statens samlede areal- og ressursbruk til lokaler. Verktøyet gir oss kunnskap om eksisterende og nye leieforhold, og danner grunnlaget for god porteføljestyring i staten når dataene analyseres og resultater kommuniseres. Vi ønsker å styrke analysemiljøet i seksjonen fordi etterspørselen etter porteføljeanalyser øker. Eksempler på slike analyser er å framskaffe kunnskap om arealforbruk, kostnadsnivå og geografisk plassering i statens eiendomsportefølje, og sammenlikne dataene med referanser, normer og standarder for å synliggjøre et effektiviserings- og/eller utviklingspotensial. Kobling av ulike kilder for å få komplette datagrunnlag er også aktuelt i denne sammenheng.

Arbeidsoppgaver

 • analyse av eiendoms- og leieporteføljer
 • oppfølging og videreutvikling av databasen Statens lokaler
 • utarbeide beslutningsgrunnlag for eiendomsforvaltning, departementer og statlige virksomheter
 • fremskaffe analysegrunnlag i konseptvalgutredninger

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå i økonomiske,samfunnsvitenskapelig eller tekniske fag
 • Erfaring med kvantitativ metode, dataanalyse og statistikk vektlegges
 • Det er ønskelig med erfaring fra analyseverktøyet PowerBI

Personlige egenskaper

 • Analytisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Planmessig og strukturert
 • Initiativtaker og pågangsmot
 • Problemløser

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å være en del av en utviklingsorientert organisasjon med et et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende arbeidsoppgaver i et inkluderende arbeidsmiljø
  Moderne arbeidsplass midt i Oslo sentrum med godt kollektivtransporttilbud og gratis sykkelparkering innendørs
  Gode muligheter for videreutdanning, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
  Stillingene lønnes etter statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver i lønnsspennet fra kr. 500 000,- til kr. 800 000,-. For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
  Gjennom Statens pensjonskasse får du gode pensjons- og forsikringsordninger samt mulighet for gunstig boliglån.

Kontaktinformasjon

Yngvild Pernell

avdelingsdirektør

984 91 616

Søk stilling

Vis flere stillinger: