Rådgiver - Region Vest

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er en frittstående bransje- og arbeidsgiver-organisasjon som representerer ca. 1.950 små, mellomstore og store bedrifter med ca. 26.000 arbeidstakere. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for 60 milliarder kroner i året. Forbundet har egen hovedavtale med LO samt to landsdekkende tariffavtaler.

Firma MEF - Maskinentreprenørenes Forbund
FylkeHordaland
StedBergen
Søknadsfrist12.11.2014

MEF søker rådgiver til Region Vest som består av Nord Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, samt Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) i de samme områdene. Rådgiveren vil arbeide innenfor hele regionen med kontorsted i Bergen. Stillingen er utfordrende og gir gode utviklingsmuligheter for den rette personen.

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Utstrakt kontakt med medlemsbedriftene. Ivareta medlemmenes interesser gjennom ledelse og forelesninger på kurs, seminarer og fagsamlinger
 • Gjennomføre bedriftsbesøk
 • Bistå regionsjefen med sekretæroppgaver for MEFs fylkesavdelinger i regionen. Arbeidet omfatter bl.a. forberedelse av saker for tillitsvalgte og gjennomføring av møter
 • Delta aktivt i samarbeid om fellesprosjekter i regionen og MEF forøvrig
 • Veiledning og rådgivning – skriftlig og muntlig - innen bruk av bransjens norske standarder, kontraktforståelse, HMS, KS og arbeidsgiverspørsmål
 • Medlemsverving

Ønskede kvalifikasjoner

Vi søker en person som gjerne har utdanning fra teknisk fagskole, ingeniørskole eller tilsvarende

 • Bransjeerfaring fra anleggsbransjen eller konsulentvirksomhet
 • Erfaring fra forhandlinger
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og i samarbeid med andre
 • Har god kompetanse i bruk av IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi)

Sammen med regionsjefen vil vår nye medarbeider være et viktig kontaktledd til våre medlemsbedrifter, offentlige myndigheter og oppdragsgivere. Vår nye medarbeider skal være initiativtaker i saker som angår bransjen. Stillingen krever en utadvendt, løsningsorientert og kontaktskapende person som også innbyr til tillit. Vi legger vekt på selvstendighet, samarbeidsevne og fleksibilitet.

For stillingen gjelder:

 • konkurransedyktige betingelser
 • gruppelivs- og pensjonsforsikring
 • telefon- og bilordning
 • en del reise- og møtevirksomhet utenfor ordinær arbeidstid må påregnes

For nærmere opplysninger kontakt regionsjef Paul Olaf Baraas tlf. 906 22 087 / 994 28 900. Se også www.mef.no.

Skriftlig søknad med CV merket ”Rådgiver” sendes innen 12. november 2014 til firmapost@mef.no

Vis flere stillinger: