Rådgiver og fagansvarlig innen akustikk og vibrasjoner

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist11.03.2018

Vil du prege utviklingen av akustikkfaget og lede fagarbeidet på noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? De neste årene arbeider vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Regjeringskvartalet, Politiets nasjonale beredskapssenter, Evenes kampflybase, Fornebubanen og fremtidens sykehus landet rundt.

Vi søker nå en rådgiver og fagansvarlig innen akustikk og vibrasjoner til vår avdeling for Bygninger i Oslo – Er du klar for nye utfordringer? Så les mer her.

FÅ UTVIKLINGS- OG LEDERANSVAR INNENFOR DIN FAGKOMPETANSE

Som erfaren akustikkrådgiver blir du et faglig fyrtårn innen bygningsakustikk. I din rolle som disiplinleder og prosjektleder er du ansvarlig for egne oppdrag. Du har gode ideer til hvordan styrke teamets faglige utvikling. Du får en viktig oppgave i å veilede kolleger og kvalitetssikre våre leveranser mot oppdragsgiver. Stillingen har store utviklingsmuligheter for alle nivåer og tilpasses dine interesser.

De siste fem år har vi sammen med det verdensledende miljø for vibrasjoner i COWI Danmark utviklet vibrasjonsfaget også i det norske markedet. Vi søker en kunnskapsrik medarbeider som utfordrer oss og bidrar til ytterligere videreutvikling innen vibrasjonsfaget i markedet. Du vil også få rollen som Faglig Ansvarlig for Vibrasjoner i Akustikkseksjonen.

Vi er avhengig av kunnskapsrike medarbeidere som utfordrer oss. Derfor investerer vi mye i kompetanseutvikling av hver enkelt medarbeider. Hos oss vil du være med å videreutvikle vårt fagmiljø, bygge portefølje og merkevare.

Akustikkseksjonen består av et godt, veletablert og samhandlende miljø med internasjonal profil. Våre primære arbeidsoppgaver finner vi i fem markedssegmenter: Bygningsakustikk, romakustikk, støy- og vibrasjonsvurderinger for samferdsel og industri, samt elektroakustikk hvor vi arbeider med lyd, bilde, teaterteknisk lys og sceneteknikk. Vi samhandler tett i både region, nasjonalt og internasjonalt.

Med et stor spenn i prosjekter både i størrelse og faglig innhold, får du gode muligheter til å jobbe med spennende og faglig utfordrende oppgaver sammen med andre dyktige kollegaer.

DU ER EN PÅDRIVER FOR FAGLIG UTVIKLING, SAMARBEID OG HØY KVALITET

Vi søker deg med 10-15 års erfaring som rådgiver innen vibrasjoner, supplert med oppgaver innen akustikk og/eller støy. Du besitter en mastergrad, er utdannet sivilingeniør eller ingeniør med spesialisering innenfor vibrasjoner. Du har gjerne erfaring med utarbeidelse av publikasjoner og/eller foredrag på konferanser innen fagfeltet akustikk. Du er opptatt av kvalitet i leveranser, jobber strukturert og utfører jobber med stor faglig kompleksitet. Du trives med faglig ansvar og er en pådriver for faglig utvikling.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du evner å skape og vedlikeholde kunderelasjoner
 • Du har et etablert nettverk i bransjen
 • Du trives med å jobbe i samarbeid med andre
 • Du er god på å planlegge, prioritere og jobbe strukturert
 • Du tilegner deg ny kunnskap raskt og evner å dele din kunnskap med de rundt deg
 • Du er faglig nysgjerrig og har stor interesse for lyd og bygningsakustikk
 • Du taler og skriver norsk på profesjonelt nivå.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Du får jobbe med noen av Norges mest komplekse prosjekter og sterkeste fagmiljøer innen helsebygg, flyplasser og smarte og grønne bygg. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 11. mars 2018. Legg ved CV og dokumentasjon på utdannelse med din søknad

Arbeidssted: Oslo, Hasle/Løren

Kontaktperson: Geir Kristoffersen, seksjonsleder, tlf: 971 53 528.

Søk stilling

Vis flere stillinger: