Rådgiver innen kommunalteknikk

COWI er et av Norges ledende flerfaglige rådgivende ingeniørselskap. Vi er ca 1050 medarbeidere innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging. COWI Norge er en del av COWI-gruppen som med ca 6100 medarbeidere internasjonalt gir tilgang til verdifull kompetanse og kapasitet.

Firma COWI
FylkeVestfold
StedLarvik
Søknadsfrist30.11.2016

COWI har et bredt sammensatt VA-miljø, både når det gjelder kompetanse og kapasitet. Sikker vannforsyning, effektive avløpsløsninger og naturbaserte prinsipper for overvannshåndtering, er en forutsetning for et velfungerende samfunn og den offentlige helse. Miljømessige og samfunnsøkonomiske påvirkninger skal balanseres med å innfri de behovene som kontinuerlig vekst og global velstandsutvikling forutsetter. COWI er rådgivere innen alle faser fra planlegging-, bygge- og anleggsfasen, til drift og vedlikehold av systemene.

Vi søker alltid etter smartere måter å løse samfunnets utfordringer på. Vi er avhengig av kunnskapsrike medarbeidere som sørger for å utfordre oss. Derfor investerer vi mye i kompetanseutvikling av hver enkelt medarbeider. Som ingeniør vet vi at du har mange valgmuligheter. Vårt håp er at du vil gi oss muligheten til å bli bedre kjent med deg.

Vårt fagmiljø
COWI Larvik består i dag av 9 spesialister innen veg, vann og avløp. Avdeling jobber selvstendig med egne prosjekter samt samarbeider tett med COWIs øvrige fagmiljøer, både på tvers av fag og geografi. Hos oss får du mulighet til å delta på noen av Norges største infrastrukturprosjekter samt større prosjekter innen vann og avløpsrensing. Du får faglig spennende oppgaver, gode utviklingsmuligheter og et godt sosialt miljø. I tillegg vil du nyte godt av mye tillit og fleksibilitet i hverdagen, men dette betinger ansvar for å levere gode løsninger av høy kvalitet.

Dine arbeidsoppgaver
Som kommunaltekniskrådgiver innenfor vann, avløp og veg er dine primære arbeidsoppgaver planlegging, tekniske beskrivelser og prosjektering av veg og/eller VA-anlegg. I tillegg forventes det at du bidrar i tilbuds- og markedsarbeidet samt den faglige utviklingen i avdelingen. Avhengig av din motivasjon og kompetanse, får du mulighet til å spesialisere deg ytterligere innen ditt fagområde og/eller påta deg større ansvarar knyttet til våre vann- og infrastrukturprosjekter.

Din kompetanse:

 • Minimum 5 års erfaring relevant bransjeerfaring og høyere utdannelse
 • VA prosjektering m/ Novapoint
 • Erfaring m/ reguleringsarbeider
 • Erfaring som byggeleder i VA prosjekter
 • Erfaring som prosjekteringsleder i VA prosjekt
 • Erfaring/ kompetanse innenfor overvannshåndtering
 • Erfaring/ kunnskap innenfor NO DIG løsninger

Dine egenskaper:

 • Ansvarsfull og jobber godt selvstendig
 • Tilegner deg ny kunnskap raskt
 • Faglig interessert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige betingelser. Vi har et godt faglig og sosialt miljø som gir inspirasjon og motivasjon i en hektisk hverdag.

Kontaktpersoner:

Knut Ragnvald Kvile

Avdelingsleder

469 15 759

kv@cowi.com

Søk på stillingen her

Vis flere stillinger: