Rådgiver/ingeniør for ledningsnett i Region nord

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist03.11.2014

Har du kompetanse innen GIS og ledningsnett for tele og kraftforsyning, er du den vi søker til en ny og spennende stilling i regionen.

Det er viktig for Statens vegvesen å behandle ledningsnettet som berører veg, bru og tunell på en profesjonell og ensartet måte. Her vil du som vår spesialist få et overordnet fagansvar. Du vil være en viktig støtte og pådriver for regionens saksbehandlere, samt bidra aktivt med tilrettelegging i forbindelse med framføring av tele og kraftkabler til nye veganlegg. Stillingen er lagt til Geodata og ITS seksjonen på Veg og transportavdelingen.

Kontakten med interne og eksterne aktører er avgjørende for et godt samarbeid og resultat. Dokumentasjon av ledninger og kabler skjer ved hjelp av GIS verktøy, der innlegging av data vil være en viktig del av jobben.

Stillingen innebærer et regionalt fagansvar:

- Bistå prosjekt/vegavdeling med kunnskap om sentralt inngåtte avtaler

- Regional implementering av lover og forskrifter innen kabel/ledningsområdet

- Dokumentasjon

- Koordinere/bestille teledata til veganlegg

- Delta med premisser og teknisk kompetanse i store prosjekt

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

Har du 3-årig høgere utdanning med relevant fagkrets innen GIS/Geomatikk er du den vi søker etter. Har du sterk og allsidig praksis fra fagområdet, eventuelt etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi fravike kravet til utdanning. Vi vil legge vekt på praksis fra tilsvarende arbeidsoppgaver, bruk av GIS-verktøy, samt kunnskap om SOSI standard og lover og forskrifter innen kabelområdet. Vi vil også vektlegge at du har gode evner til samarbeid, tar initiativ, er en pådriver og er opptatt av kvalitet.

Vi er en langstrakt region som omfatter Nordland, Troms og Finnmark så stillingen vil innebære en del reisevirksomhet. De største fagmiljøene i regionen sitter i Bodø, Tromsø og Vadsø, men er du godt kvalifisert kan kontorsted være ved en av våre andre lokasjoner.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos seksjonsleder Ingunn Jakola, tlf.470 12 361, eller e-post: ingunn.jakola@vegvesen.no

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss ? uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk stillingen her

Vis flere stillinger: