Rådgiver i stab - Harstad

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 6500 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region nord
FylkeTroms
StedHarstad
Søknadsfrist14.10.2014

Hvis du ser etter en jobb hvor det skjer mye, hvor du kan bidra til utvikling av samfunnet vi lever og bor i, hvor du får mange og ulike utfordringer, hvor du kan utvikle deg innenfor flere fagområder – ja da kan dette være akkurat den jobben du er på jakt etter.

Stillingen er plassert i avdelingsdirektørens stab i Vegavdeling Midtre Hålogaland som foruten stab består av 2 seksjoner og et regionalt prosjekt. Geografisk har vegavdelingen ansvar for Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten unntatt Værøy og Røst. Kontorsted for stillingen vil være Harstad.

Som rådgiver i avdelingsdirektørens stab vil arbeidsoppgavene dine i hovedsak være:

 • Bistå avdelingsdirektøren innen rapportering, kvalitetssikring, prosjektoppfølging, beredskap og HMS
 • Arbeid med resultatavtaler og interne årsplaner
 • Bidrag til handlingsplaner
 • Andre løpende administrative oppgaver tilknyttet avdelingsdirektørens ansvarsfelt

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn:

Du som søker må ha relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Har du sterk allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen kan vi fravike utdanningskravet.

Vi ønsker at du har erfaring fra prosjektkoordinering, resultatstyring og rapportering da dette er sentrale arbeidsoppgaver i stillingen.

Vi vil legge vekt på at du:

 • Er positiv til uventede utfordringer, og trives med høyt arbeidstempo i perioder
 • Har evnen til å ta initiativ og kunne arbeide selvstendig innenfor gitte rammer og frister
 • Er initiativrik og resultatorientert
 • Er utadvendt og har meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon

Er en bidragsyter for et godt arbeidsmiljø. Du bør være en pådriver i utviklingen av lagånd, og betrakte humor som et nyttig arbeidsverktøy for arbeidsglede i hverdagen.

Er en pådriver for egen utvikling innen stillingens arbeidsområde

Flere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsdirektør Geir Jørgensen på tlf. 905 24001 eller e-post: geir.joergensen@vegvesen.no

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • egne lederutviklingsprogram (på lederstillinger)
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss – uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Attester og vitnemål vil vi etterspørre senere i forbindelse med et eventuelt intervju.

Søk her

Vis flere stillinger: