Rådgiver estimering/kalkulasjon

Nye Veiers formål er å forestå planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av deler av det norske riksveinettet.

Selskapet er 100 % eid av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet i 2015, og var i operativ drift fra 1. januar 2016.Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og en utbyggingsportefølje per 31.12.2019 på 700 km firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på 182 milliarder kroner (2019-kroner). Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

FirmaNye Veier
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist04.11.2020

Nye Veier søker Seniorrådgiver estimering/kalkulasjon

Stillingen skal støtte prosjekter i utbyggingsporteføljen og vil være en viktig rolle for å bidra til måloppnåelse i prosjektene. Stillingen vil jobbe aktivt med flere prosjekter samtidig for å støtte gjennomføringen med kompetanse og prosesser innen estimering/kalkulasjon, endringer, risikoanalyser, mv. Stillingen rapporterer personalmessig til Leder prosjektstyring og støtte. Stillingen vil ha arbeidssted Trondheim.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Kostnadsestimering av prosjektene
 • Bistå prosjektsjefene i vurdering av entreprise- og endringskalkyler i utviklings-, optimaliserings- og gjennomføringsfasen
 • Inngå i teamene til prosjektsjefene med rådgivning basert på sin gjennomføringskompetanse
 • Delta i risikoanalyser
 • Bidra i selskapets utvikling og implementering av metode for estimering og kalkulasjon

Ønsket kompetanse og erfaring:

 • Høyere relevant utdannelse, minimum på Bachelor- nivå eller tilsvarende.
 • Erfaring fra kalkulasjon og estimering innen bygg og anlegg, svært gjerne veiprosjekter
 • Kjenne til metodikk og verktøy for estimering og/eller kalkulasjon
 • Erfaring fra arbeide innen større prosjekter, hvor kostnadsestimering og kalkulasjon har hatt vesentlig omfang
 • Entreprenørerfaring

Personlige egenskaper:

 • God analytisk, kommersiell/økonomisk og strategisk forståelse
  Nytenkende og resultatfokusert
 • Lagspiller – opptatt av selskapets samlede resultater
 • Utadvendt og initiativrik
 • Evne til å jobbe selvstendig, og samtidig samhandle med andre, internt og eksternt
 • Må i tillegg til norsk, beherske engelsk skriftlig og muntlig

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er tydelig, nøyaktig og evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring. Det verdsettes om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne.

Vi ønsker videre at du er konsekvenstenkende med analytisk teft. Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetent miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer.

Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid. Ta kontakt med Experis for ytterligere informasjon.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 04.11
Arbeidssted: Trondheim
Tiltredelse: Etter avtale
Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Søk stilling

Vis flere stillinger: