Rådgiver estimering/kalkulasjon

Nye Veiers formål er å forestå planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av deler av det norske riksveinettet.

Selskapet er 100 % eid av Den norske stat ved Samferdselsdepartementet. Nye Veier ble stiftet i 2015, og var i operativ drift fra 1. januar 2016.

Selskapet har hovedkontor i Kristiansand og en utbyggingsportefølje per 31.12.2019 på 700 km firefelts motorvei med en estimert utbyggingskostnad på 182 milliarder kroner (2019-kroner).

Ledere og medarbeidere i selskapet skal være gode rollemodeller og ha utfyllende kompetanse. Vi vektlegger egenskaper som nytenkning, høy integritet og en offensiv holdning inn mot prosjektutvikling og gjennomføring.

Firma Nye Veier
FylkeFlere fylker
StedKristiansand, Trondheim, Lillehammer, Hamar, Rugtvedt eller Stavanger
Søknadsfrist14.08.2020

Nye Veier søker Rådgiver estimering/kalkulasjon

Stillingen rapporterer personalmessig til Leder prosjektstyring og støtte. Stillingen vil ha relasjoner til øvrige deler av organisasjonen, samt eksternt, inkludert leverandører innen relevante områder.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Kostnadsestimering av prosjektene
  • Bistå prosjektsjefene i vurdering av entreprise- og endringskalkyler i gjennomføringsfasen
  • Delta i usikkerhetsanalyser
  • Bidra i selskapets utvikling og implementering av metode for estimering

Utdannelse / kompetanse:

Det er et krav om høyere utdanning og relevant erfaring innen fagområdet. Rollen krever at du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Du må ha evne til å skape engasjement og eierskap hos alle aktører i prosjektet. Det vil være avgjørende at du er tydelig, nøyaktig og evner å ta initiativ for kontinuerlig forbedring.

Det verdsettes også om du er fleksibel, tilpasningsdyktig og har høy gjennomføringsevne. Vi ønsker videre at du er konsekvenstenkende med analytisk teft. Du må kjenne deg igjen i selskapets verdier og det faktum at Nye Veier fornyer, forbedrer og forsikrer, i tillegg til at du opptrer lojalt og med høy integritet.

Vi tilbyr:

Du vil ta del i et kompetent miljø med ledere og fagpersonell rekruttert fra ulike bransjer og sektorer, slik som bygg/anlegg, oljeservice, rådgivere og andre fra privat og offentlig virksomhet. Du vil også ta del i og utvikle Nye Veiers egen bedriftskultur, hvor selskapet drar nytte av breddekompetansen og erfaringer ansatte har med seg fra ulike bransjer.

Selskapet verdsetter inkluderende samarbeid og nytenkning, noe som medfører at du både blir sett, hørt og har en påvirkningsmulighet i det daglige. Nye Veier har som policy å tilby markedsbasert lønn, obligatorisk tjenestepensjon (OTP), gode personalforsikringer og fleksibel arbeidstid. Ta kontakt med Experis for ytterligere informasjon.

Søknadsinformasjon:

Registrer din CV og søk på stillingen på www.experis.no

Frist: Snarest og innen 14. august 2020
Arbeidssted: På en av Nye Veiers lokasjon (Kristiansand, Trondheim, Lillehammer, Hamar, Rugtvedt eller Stavanger)
Tiltredelse: Etter avtale
Kontraktsform: Fast ansettelse

For ytterligere spørsmål om stillingen eller prosessen, kontakt Experis AS ved; Seniorrådgiver Steinar Instefjord, mobil: 948 57 202 / e-post: steinar.instefjord@no.experis.com

Søk stilling