Rådgiver digital samhandling

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Konsernet har i dag 41.000 medarbeidere i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

FirmaSkanska Survey
FylkeOslo
Søknadsfrist22.05.2018

Dagen anleggsprosjekter øker i størrelse og kompleksitet og er i stor grad digitaliserte. Prosjektgjennomføringen baserer seg i større og større grad på digital informasjonsflyt i form av bruk av BIM, databaser og mobile enheter. Skanska satser sterkt på å være ledende i anvendelse av digitale prosesser fra prosjektering og helt ut til ytterste ledd av produksjonen.

Heldigitale og tegningsløse prosjekter øker i antall, og vi ønsker derfor å knytte til oss ambisiøse digitale hoder for å hjelpe oss med å realisere disse prosjektene.

Som rådgiver innen digital samhandling vil du være en nøkkelperson i digitale prosjekter, og et nav i informasjonsflyten mellom byggherre, rådgiver, prosjektledelse og produksjon. Du vi være involvert i de mest sentrale prosessene vi har i pågående prosjekter.

Om Skanska Survey

Skanska Survey er en spesialistenhet i Skanska Norge og en ledende leverandør av geomatikktjenester. Vi har ressurser, kompetanse og erfaring til å levere komplette landmåling-, modellering- og dokumentasjonstjenester for bruk i alle prosjektfaser, og benytter moderne metoder og teknologi for å gjennomføre oppdrag effektivt og med høy kvalitet.

Vi har sterkt fokus på å bygge et solid kompetansemiljø, og har dedikerte ressurser innen fagutvikling, opplæring og support i organisasjonen. Vi samarbeider tett med andre enheter i Skanska og bidrar aktivt i bransjefora og faglig utvikling innen geomatikkbransjen og bygg- og anleggsbransjen.

Våre kunder er interne prosjekter i Skanska, andre entreprenører, arkitekter, rådgivere, eiendomsutviklere, byggherrer og offentlige etater.

Vi søker nå etter rådgiver til å bistå Skanska Norges anleggsprosjekter med bruk av BIM i prosjekter og digital dataflyt i tegningsløse prosjekter.

Rådgiver digital samhandling

Vi kan tilby:

 • En meget spennende rolle hos en av Norges fremste aktører innen bruk av BIM og satsing på digital byggeplass
 • Utfordrende oppgaver knyttet til store og komplekse prosjekter innenfor Skanska Norges anleggsvirksomhet
 • Et sterkt fagmiljø med stort mangfold og med store muligheter for personlig utvikling
 • Muligheter for å arbeide med utvikling av nye digitale løsninger, innovativ teknologi og nye prosesser sammen med våre interne fagmiljøer og våre nære samarbeidspartnere
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Ansvar / arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for at Skanska Norge og våre prosjekter i størst mulig grad realiserer sitt potensiale gjennom anvendelse av digital informasjon. Dette oppnås gjennom å:
 1. Være prosjektets ressursperson på BIM, digital dataflyt, digitale formater/standarder og geografiske informasjonssystemer
 2. Hjelpe prosjektene til å best mulig utnytte potensialet i modellbasert produksjonsunderlag
 3. Kvalitetssikre digitale leveranser til byggherre og andre mottakere
 4. Drive opplæring i prosjekter i praktisk bruk av digitale verktøy
 5. Være bindeledd i grensesnittet mellom de ulike rollene i prosjektet som benytter digital informasjon
 6. Involvering i prosjekter og søke etter nye metoder og anvendelsesområder for digital informasjon
 7. Delta i Skanska sitt digitale nettverk og gjennom dette bidra aktivt i innovasjonsarbeid og kunnskapsoverføring på tvers av prosjekter og fagmiljø
 • Markedsføre Skanska Survey gjennom godt utført arbeid og konstruktiv kontakt med oppdragsgiver
 • Etterleve Skanskas etiske retningslinjer og selskapets verdigrunnlag
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra teknisk fagskole, høyskole eller universitet
 • Erfaring fra entreprenør-, geomatikk-, eller rådgiverbransjen
 • Høy digital kompetanse
 • Kjennskap til standarder og formater innen datautveksling av geografiske data og/eller modellbasert produksjonsunderlag i anleggsbransjen
 • Erfaring i bruk av ett eller flere av følgende verktøy: Solibri, Navisworks, Novapoint, Gemini Terreng samt DAK/BIM prosjekterings programvare som Tekla, ArchiCAD eller Revit
 • Kompetanse og interesse innenfor ett eller flere av områdene geografiske informasjonssystemer (GIS), databasehåndtering, programmering eller BIM
 • Gode kommunikasjonsferdigheter på et skandinavisk språk

Egenskaper:

 • Nysgjerrig på nye arbeidsmetoder og muligheter som moderne teknologi gir oss
 • Handler på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar for resultater
 • Samarbeider godt med andre, deler kunnskap og erfaringer for å nå teamets mål
 • Evner å inspirere og utvikle folk rundt seg
 • Kommuniserer på en klar, presis og strukturert måte
 • Stiller krav til både seg selv, kollegaer og samarbeidspartnere

Arbeidssted vil være på anleggsprosjekter i Skanska Norge og kandidater må ønske å reise og følge turnusordninger i prosjekter i lengre perioder.

Kontakt:

Direktør Skanska Survey Trond Petter Eide, +47 982 10 920

HR sjef Vibeke Fjeld, +47 982 10 198

Søknadsfrist:

22.05.2018

Søk stilling

Vis flere stillinger: