Rådgiver - Bygningsfysikk

Rambøll er en ledende internasjonal rådgivervirksomhet innen plan, arkitektur og teknikk. Vi er opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger med rom for vekst og utvikling til beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet som helhet.

Vi erkjenner at det er medarbeidernes kreativitet, innsikt og integritet som skaper de gode og inspirerende løsningene. Derfor ønsker vi individuelle forskjeller velkommen og legger til rette for et godt samarbeid mellom talentene. Våre medarbeidere utvises tillit og tildeles ansvar.

Firma Rambøll Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist30.11.2014

Avdeling Spesialfag - Bygg har 34 medarbeidere med særskilt kompetanse innen fagområdene brann, bygningsfysikk, akustikk, miljø, tilstandskartlegging, ombyggings- og konstruksjonsteknikk. Bredden i fagfelt innebærer både internt og eksternt samarbeid med arkitekter og ingeniører for å løse komplekse utfordringer innen prosjektering og tilstandskontroll av bygg og anlegg. Økede krav til bygningsmessig utførelse og bygningers fysiske miljø har medført at avdelingen ønsker å styrke kapasiteten for å møte øket etterspørsel.

Det daglige arbeidet:

 • Prosjektering av nybyggg og rehabilitering av bygninger i tverrfaglig samarbeid.
 • Utarbeiding av krav til varmeisolering, fuktsikring og radon.
 • Utarbeiding av detaljtegninger og løsninger.
 • Beregning av U-verdier, kuldebroer og energibehov.
 • Kontroll av utførelse.
 • Tilstandsundersøkelser og teknisk due diligence
 • Undersøkelser og spesifikasjon av tiltak ved skader
 • Måling av fukt og radon
 • Termografering

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdanning og/eller erfaring innen bygningsfysikk, evt annen relevant bakgrunn og erfaring.
 • Gode norskkunskaper
 • Gode analytiske evner
 • Direkte kundekontakt med utadvent holdning og erfaring i å styre egne prosjekter.
 • Kunnskap om andre av avdelingens arbeidsområder kan være ønskelig, men ingen betingelse.

Vi tilbyr:

 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med gode utviklingsmuligheter både faglig og personlig
 • Et hyggelig, tverrfaglig og høyt kompetansemiljø
 • Frihet under ansvar
 • Konkurransedyktige betingelser, inklusive pensjons- og forsikringsordninger

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Søk via link på denne siden

Kontaktperson

Avdelingsleder Spesialfag - Bygg, Tom Feragen 932 43 043


Vis flere stillinger: