Q42

Det er hallelujastemning i Filadelfia-menighetens splitter nye og moderne hovedkvarter.

FAKTA

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Kontor-, bolig- og kulturbygg

Entreprisekostnad: 400 mill. kr.

Bruttoareal: 23.000 kvm

Byggherre: Kvartal 42 (Filadelfia og BRG Eiendom)

Totalentreprenør: BRG Entreprenør

Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter

Rådgivere:

RIB/RiBr/RIG/RIAku/BIM/Bygningsfysikk: Sweco l RIE: OneCo l RIV: Norconsult

Underentreprenører og leverandører:

Ventilasjon: Agder Ventilasjon l Rørlegger: Moi Rør l Elektro: OneCo l Spunt: Seierstad l Stålkonstruksjoner: Ruukki l Grunnarbeider: Kaspar Strømme l Byggevarer dør/vindu: Carlsen Fritzøe l Innredning/systemvegg/himling: GHV l Prefab betong: Nor Element l Heis: Reber Schindler l Spuntavstiving: OPS l Kjøkken/bad/garderobe: Strai Kjøkken l Maler: Brødrene Jakobsen l Parkett: Bo Andren l Rekkverk/trapper: Midthaug l Stålarbeider: Sørmaskinering l Mur og flis: Jan Drivdal l Flisleverandør: Fliskonsept l Glassfasader: Hubro l Dører/lås og beslag: Norlock l Storkjøkken: Metos l Betongleveranser: Unicon l Kjerneboring: Kristiansand Bygg l Fasadesystem: Sto Norge l Lydanlegg og -utstyr: Benum

Etter å ha hatt det på planene i 20 år, kan Filadelfia-menigheten i Kristiansand flytte inn i nye lokaler på samme tomt de har hatt i nesten 100 år.

I Dronningens gate i Kristiansand-kvadraturen har de nå begynt å ta i bruk nye rom til både menighetsarbeid, bolig, næring og kultur. I tillegg til å fungere som hovedkontor for menigheten, skal Q42 også huse mennesker på mer hjemlig basis. I det 23.000 kvadratmeter store bygget er det blant annet 68 leiligheter primært tiltenkt eldre beboere, elleve hotellrom, samt åtte verneleiligheter for rusavhengige som skal vende tilbake til det vanlige liv etter rehabilitering. Disse leilighetene er plassert i hjørnet av Dronningens gate og Kronprinsens gate, hvor et verneverdig bygg har blitt rehabilitert som en del av prosjektet.

Hele kvartalet, inkludert det verneverdige hjørnet og en bensinstasjon, ble kjøpt opp av Filadelfia i 2008. I slutten av 2009 ble en arkitektkonkurranse avholdt, og vinneren ble kåret neste år. I 2013 vant entreprenør BRG totalentreprisen for riving av gammel bebyggelse i kvartalet og den utfordrende byggingen av den nye. BRG Eiendom er også deleier i kvartalet.

Sandgrunn

Prosjektleder Arne Bjørseth Nilsen i BRG Entreprenør forteller at det har vært et interessant prosjekt for den sørlandsbaserte entreprenøren.

– Vi er veldig godt fornøyde med prosjektet, men det er et kompakt og svært komplekst bygg, påpeker han.

Den første store utfordringen entreprenøren støtte på, var grunnforholdene. Q42 står på sandgrunn, og entreprenøren måtte spunte hele tomten med 4.650 kvadratmeter kraftig stålspunt, 15 meter ned i bakken, med innvendig avstiving.

30.000 kubikkmeter sand er gravd ut i gropa.

Kvartalet ligger like inntil en travel vei som blant annet er en av Kristiansands hovedtraseer for buss, og entreprenøren har måttet jobbe hardt for å unngå rystelser og samtidig holde veien åpen.

– I tillegg ligger et gammelt VA-nett i nærheten her, så vi har måttet være veldig påpasselige. Løsningen vi valgte har kostet flesk, og innvendig avstiving har gjort det litt vanskeligere å jobbe i byggegropa, men resultatet har også blitt bra, sier Nilsen.

Gjør porten vid

Filadelfia har fått et påkostet bygg, med en total kostnadsramme på rundt 600 millioner kroner.

Byggherres prosjektleder, Billy Øksendal, sier til Byggeindustrien at det har vært naturlig å legge ekstra verdier inn i prosjektet.

– I utgangspunktet ligger Q42 i et hjørne som fungerer som innfartsport til byen. Myndighetene hadde et ønske om at bygget skulle bli en portal inn til Kristiansand, og det har vi prøvd å få til. Samtidig er det er stort bygg med mye spillerom for å gjøre forskjellige ting. Et bygg av denne størrelsen ville uansett ha kostet mye, så vår filosofi har vært at vi heller ville gjøre det ordentlig, slik at vi fikk noe som trekker til seg brukerne, sier han.

Øksendal og menigheten har nettopp tatt i bruk kontorene i annen etasje i bygget, og han forteller at folk er godt fornøyde med det nye tilholdsstedet.

– Alle er overbegeistret over hva de ser når de kommer inn dørene, og det burde de nesten også være. Det har vært et fantastisk prosjekt på mange måter, og vi er virkelig fornøyde. Entreprenøren har gjort en fantastisk jobb, sier han.

Stålkontroll

Som tidligere nevnt har ikke jobben til totalentreprenør BRG / HSH vært enkel.

– Selv om linjene kanskje ser enkle ut, krager bygget ut i alle retninger. Det er veldig mye stål i bærekonstruksjonen, og det var en komplisert jobb å heise inn hulldekker innimellom stålbjelkene, forteller Arne Bjørseth Nilsen.

Til sammen 1.100 tonn stålkonstruksjoner er montert i prosjektet.

Den kraftigste enkelte stålkonstruksjonen er likevel i den store konsert- og konferansesalen i første etasje av bygget. Salen har 1.350 sitteplasser og opptil 2.000 ståplasser, med et fotavtrykk på rundt 1.000 kvadratmeter, og har fire etasjer bolig liggende over seg. To kraftige søyler i hver ende av salen og 40 meter lange ståldragere som går to etasjer opp i bygget over, gjør at salen har sitt eget frittstående bæresystem adskilt fra bygget rundt.

– Vi er veldig stolte av salen, forteller Nilsen.

– Dette blir også den største salen av dette slaget i Kristiansand, supplerer byggherrerepresentant Billy Øksendal.

– I tillegg til å bygge et tilholdsted for menigheten her, har vi også fått et utadrettet bygg med mange flerbruksfunksjoner. Vi har ønsket å gi byen noe den trenger, sier han.