Pusser opp for å øke boligens verdi

Vi pusser ikke opp bare for å få det lekkert eller fordi det er nødvendig. Nesten halvparten av oss fikser på boligen delvis for å opprettholde eller øke verdien, ifølge en undersøkelse fra anbudstjenesten FINN oppdrag.

Vi pusser ikke opp bare for å få det lekkert eller fordi det er nødvendig. Nesten halvparten av oss fikser på boligen delvis for å opprettholde eller øke verdien, ifølge en undersøkelse fra anbudstjenesten FINN oppdrag.

Hard konkurranse på kjøpssiden gjør at mange boliger selges langt over prisantydning i disse dager. Likevel kan det virke som at mange pusser opp for å tjene ekstra mye ved et eventuelt salg, skal man tro undersøkelsen.

Den vanligste årsaken til at nordmenn er så ivrige på oppussingsfronten er at de ”må”, ifølge 54 % . Men det å opprettholde eller øke boligens verdi er den nest vanligste grunnen. Det svarer 49 % av de spurte, som kunne gi flere enn ett svar.

Som en stor sparebøsse
– Salg av bolig kan være en sentral inntektskilde for folk, så dette er forståelig. Boliger med fin beliggenhet, god planløsning og pent utseende er ofte en god investering. Det kan sammenlignes med en stor sparebøsse. Noen fikser sikkert også på boligen med tanke på å ha noe barna deres kan bygge videre på, sier Tine Reuterdahl, markedsdirektør i FINN oppdrag.

– Mange boligkjøpere ønsker å kjøpe hjem med forholdsvis nye våtrom, siden dette for de fleste er den største utgiftsposten når det kommer til oppussing. Det er ikke sikkert man får igjen investeringen ved totaloppussing av bad med boligsalg i tankene, men man kan komme langt med mindre utskiftninger og oppgraderinger, sier Tirill Ilebekk Hansen i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening.

Lite trendy
Videre sier 20 % at de fikser på hjemmet på grunn av interiørinteresse. 15 % gjør det fordi det er gøy, og 13 % fordi de er blitt inspirert av andre. Respondentene kunne gi flere enn ett svar.

Det kommer også fram at vi er veldig lite trendbevisste. Kun 3 % oppgir dette som en medvirkende årsak til at de føler en dragning mot malekosten og hammeren.

Menn presses av partneren
– Kjønnsforskjellene er ganske store. 17 % av mennene hevder de setter i gang fordi partneren ønsker det, mot kun 1 % av kvinnene. Videre har kvinnene mye større interesse for interiør, og synes det er artigere enn menn, som igjen er mer opptatte av verdiøkning, sier Reuterdahl.

Det er spesielt personer i aldersgruppene 30 til 39 år og 40 til 49 år som tenker at slike prosjekter kan være en økonomisk investering. For dem er dette vel så viktig som å fikse boligen fordi de ”må”. Personer under 30 år er de som har sterkest interiørinteresse, mens personer over 50 år er mest fornuftige; de oppgraderer boligen hovedsakelig på grunn av nødvendighet.

Funn fra undersøkelsen

Hvorfor oppgraderer du egen bolig?
Nødvendig: 54 %
Opprettholde og/eller øke boligens verdi: 49 %
Interesse for interiør/eksteriør: 20 %
Gøy: 15 %
Inspirert av andre og/eller media: 13 %
Partneren ønsker det: 9 %
Skal selge: 5 %
Er perfeksjonist: 5 %
Så partneren og jeg skal ha et felles prosjekt: 4 %
Tidsfordriv: 4 %
Opptatt av trender: 3 %
Forventninger fra omgivelsene: 2 %
Vet ikke: 7 %
Annet: 8 %

Om undersøkelsen

Gjort av Norstat på vegne av FINN oppdrag i desember 2010. Landsdekkende webundersøkelse med 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Rullerende svaralternativer. Spørsmål om planer og holdninger rundt oppgradering av bolig.