Proxll og Panasonic inngår ny avtale

Proxll og Panasonic har inngått ny avtale om distribusjon av Panasonic verktøy i Norge.

Panasonic er en av verdens største produsenter av elektronikkprodukter for et bredt utvalg kunder, organisasjoner og industrier, og har samarbeidet med Proxll siden 1994. Panasonic har styrket sin markedsavdeling for verktøy i Europa, Wiesbaden, og satser tungt på å utvikle verktøysalget i årene framover.

- Avtalen medfører et tettere samarbeid mellom våre selskaper, hvor det vil bli økt fokus på lokal tilpasning. Vi er svært glade for at Panasonic ønsker å videreutvikle vårt gode samarbeide, sier Hans-Jørgen Narum-Hanssen, markedssjef og leder avdeling verktøy i Proxll.

- Proxlls samarbeid med Panasonic har vart over flere år, og har alltid hatt en positiv utvikling. Avtalen sikrer at vi nå kan satse videre sammen, og bidra til felles verdiskapning, avslutter Narum-Hanssen.

Proxll vil i den nærmeste fremtid lansere flere nye Panasonic produkter med fokus på miljø og flerfunksjonalitet. Proxlls avdeling verktøy består i dag av 6 personer, som også tar hånd om Jepson metallsager og Diager bor i Norge.