– Mer regn og ekstremvær gjør at overvann allerede er blitt et kjempeproblem i storbyene. Vi må tørre å tenke helt nytt for å løse denne utfordringen, sier konsernsjef i takselskapet Protan, Erik Øyno.

Protan tar opp kampen mot ekstremregn - lanserer nytt vannfordrøyningssystem

Protan lanserer nå en løsning de mener vil kunne endre hvordan man tenker tak i Norge.

Overvann som følge av ekstremvær blir et stadig større problem i norske byer. Nå vil Protan gradvis drenere regnvannet fra taket og ned i avløpsnettet for å hindre store oversvømmelser.

– Mer regn og ekstremvær gjør at overvann allerede er blitt et kjempeproblem i storbyene. Vi må tørre å tenke helt nytt for å løse denne utfordringen. Derfor lanserer vi BlueProof, en takløsning som reduserer overbelastningen på avløpsnettet betraktelig, sier konsernsjef i takselskapet Protan, Erik Øyno.

Med BlueProof som takløsning, drenerer det vannet gradvis og kontrollert ned i avløpsnettet i løpet av 24 timer.

- Frem til nå har tradisjonen vært at vannet skal av taket så raskt som mulig. Nå ønsker vi å bruke taket som et vannfordrøyningsanlegg, der vi kontrollert slipper vannet ned fra taket. Dette vil være et viktig bidrag til å løse overvannsproblematikken vi opplever over store deler av landet, forteller ingeniør Hege Gunnerud i Protan AS, som har ledet prosjektet sammen med resten av innovasjonsteamet i konsernet.

- Det er enkelt å installere, også på eksisterende bygg. Vi er overbevist om at våre BlueProof-tak vil bli et etterlengtet tiltak mot overvann fremover. Både myndigheter og privat næringsliv skriker etter måter å håndtere problemet på. Derfor har vi satset stort på å utvikle en ny og kostnadseffektiv løsning, legger Øyno til.

BlueProof er godkjent av SINTEF.

Får mer areal rundt bygg
I Norge er det i dag millioner av kvadratmeter med tak.

– BlueProof utvider takets funksjon og frigjør samtidig areal på bakken som ellers ville blitt brukt til overvannshåndtering. Derfor tror vi den vil skape stor interesse blant byplanleggere i storbyene og eiendomsutviklere, der mangel på areal virkelig er kritisk om dagen, sier Øyno.

Skadekostnadene fra overvann utgjør opptil 3,6 milliarder kroner i året, ifølge det regjeringsutnevnte Overvannsutvalgets estimater fra 2015. Store deler av skadene skyldes at avløpsnettene overbelastes i perioder med mye styrtregn. Rådgivende Ingeniørers Forening estimerte vedlikeholdsetterslepet i norske kommuners avløpsnett til å være på hele 110 milliarder kroner i 2015.

– Å utbedre avløpsnettet vil ta lang tid og koste mye penger. BlueProof bidrar til å løse dagens utfordringer her og nå, og reduserer behovet for milliardinvesteringer i nye avløpsnett. Norske tak er bygget for å tåle stor vekt og kan enkelt gjøres om til midlertidige overvannsmagasiner. BlueProof reduserer behovet for vedlikehold og oppgradering av avløpsnettet. Det er en god investering som også beskytter lokalmiljøet, sier Øyno.

Protan har jobbet med konseptet i over ett år, og ble for første gang presentert på et salgsmøte i Dubrovnik lørdag.

Stor kapasitet
- Systemet kan både brukes på nye og eksisterende tak. Vi står nå klare til å kjøre ut løsningen i markedet, forteller salgssjef Bjørn Nordseth i Protan.

De peker på at de fleste tak er bygget for å tåle stor vekt, og at takene derfor kan benyttes til å fordrøye avrenningen.

- I Norden har flate tak en definert bæreevne, og kan i de fleste tilfeller tåle mer enn 300 millimeter nedbør per kvadratmeter, noe som tilsvarer hele 300 kilo. Hvis vi har et vanlig flatt tak på 1.000 kvadratmeter med et styrtregn på 50 millimeter på én time, vil det si at taket belaster avløpsnettet med 50 kubikkmeter vann i timen. Holder vi vannet igjen, vil vannet som bygges opp på taket tilsvare 50 kg pr kvadratmeter – altså mindre enn 20 prosent av hva taket er konstruert for å tåle. Med BlueProof fordrøyes dreneringen og det vil ta rundt et døgn før disse 50 kubikkmeterne med vann har kommet ned i avløpsnettet, forteller Nordseth.

I Protan har de stor tro på dette konseptet, og er overbevist om at det vil komme til å endre hvordan man tenker tak, og har så langt fått gode tilbakemeldinger fra ulike aktører i næringen.

- Dette innebærer ikke store ekstrakostnader, og vil være langt mer kostnadseffektivt enn å etablere andre typer vannfordrøyningsanlegg, sier Nordseth. Han peker på at det i tiden fremover vil det blir stadig mer styrtregn, og samfunnet er i dag ikke bygget opp til å tåle denne typen nedbør.

- Det har vi sett flere eksempler på, også hvor det har blitt store ødeleggelser. Vi kan like det eller ikke; voldsomme nedbørsmengder kan gi store flomskader, mener Nordseth.

Totalløsning
Protan skal kunne levere en komplett løsning. For godkjenning fra SINTEF stilles det krav til kvalifisering av utførende ledd

– Vi sørger for å kvalifisere de utførende fra start til slutt. I praksis betyr det at vi er til stede med våre interne teknikere for å kvalifisere både takentreprenøren og taktekkere, forklarer Øyno.

Det er lagt til rette med et omfattende program for å sikre kompetanse.

– Blant annet innebærer det at teknikere blir med fra start på de første prosjektene og kvalitetssikrer kompetansen. Vi er til stede på ett eller flere prosjekter, etter behov og avhengig av prosjektenes størrelse. Ved prosjektslutt gjennomfører vi funksjonstesting takentreprenøren. Vi er opptatt av å tilby den nødvendige kompetansen og tryggheten som trengs, forklarer Øyno.

Representanter fra innovasjonsteamet lanserte den nye løsningen lørdag; (fv.) Hege Gunnerud, Bjørn Nordseth, Sissel Øistad og Olav Haugerud.