Fra venstre: Kari Gro Johanson, prosjektdirektør nye SUS, Eirik Saksenvik, prosjektselger Protan, Lars Egil Borsheim, prosjektleder bygg nye SUS, Frank Michael Jensen, Regionsjef Protan i Rogaland og Karen Mauritzen Midbøe, rådgiver anskaffelser/jurist nye SUS. Foto: Ingveig Tveranger/nye SUS

Protan Entreprenør skal tekke sykehustak

Protan Entreprenør og Helse Stavanger inngår kontrakt om taktekking på alle takene på nye SUS, verdt 41 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

- At nye SUS velger Protan til dette viktige og krevende prosjektet er en tillitserklæring som vi setter svært stor pris på, sier regionsjef i Protan Entreprenør, Frank Michael Jensen i en pressemelding. Han opplyser at dette er det største enkeltoppdraget selskapet har vunnet.

Protan Entreprenør skal levere cirka 25.000 kvadratmeter isolasjon og taktekking som samlet utgjør takene på hele det nye universitetssykehuset i Stavanger. Kontrakten inneholder også opsjonspriser på inntil 50.000 kvadratmeter byggetidstekking som sørger for tett bygg under selve byggeprosessen.

Protan starter arbeidene på nye SUS allerede i september i år med leveranse av byggetidstekking over underetasjene på det nye universitetssykehuset.

- For oss medfører dette prosjektet at vi i gjennomsnitt sysselsetter syv, åtte taktekkere over en periode på 16 måneder. Vi har et godt og kompetent team klart til å ta fatt på denne oppgaven, forteller Jensen.

Kalkulatør Eirik Saksenvik forteller at takene på det nye universitetssykehuset i Stavanger skal tekkes med «Protan Titanium+», et rotbestandig takbelegg som er spesielt egnet for beplantning. Beplantning med sedum inngår ikke i oppdraget til Protan.

Protan Entreprenør skal dermed levere både byggetidstekking/dampsperre, isolasjon og takbelegg samt permanent taksikring for driftspersonell.

- Her i prosjektet gleder vi oss over å ha fått taktekkingsløsningen og leverandøren på plass. Det blir fint å få Protan Entreprenør i aksjon her på byggeplassen. Vi ønsker dem velkommen i det store teamet vi har for å levere nytt universitetssykehus i Stavanger, sier prosjektdirektør for nye SUS, Kari Gro Johanson.