Prosjektstyrer, Jernbane

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

FirmaCOWI
FylkeOslo
Søknadsfrist21.05.2018

Ønsker du å jobbe med noen av Norges mest komplekse prestisjeprosjekter? Er du på jakt etter nye utfordringer? Så les mer her.

De neste årene jobber vi vi sammen med bransjens mest ambisiøse byggherrer, entreprenører og rådgivere på prosjekter som Fornebubanen, InterCity Østfoldbanen, og detaljprosjektering av de jernbanetekniske fagene på Nordens lengste jernbanetunnel, på Follobanen. I tillegg finner vi på Bergen-Fløen løsninger på et av Norges mest omfattende signalprosjekteringsoppdrag.

Alle disse spennende prosjektene gjør at vi nå har behov for flere prosjektstyrere.

FÅ UTVIKLET DIN EKSPERTISE GJENNOM VARIERTE OG AMBISIØSE OPPDRAG

Som prosjektstyrer vil du jobbe med komplekse infrastrukturprosjekter, bistå prosjektledere og avdelingsledere med styring og oppfølging av disse prosjektene. Din primære arbeidsoppgave vil være å ivareta prosjektstyringen, mens sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Månedlig rapportering og kontinuerlig oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjektene
 • Planlegging av prosjektenes fremdrift, herunder fastsetting av milepæler og tilhørende aktiviteter
 • Etablering og oppfølging av prosjektenes prognoser, budsjettering og kostnader
 • Kontraktsoppfølging, herunder etablering og oppfølging av system for kontraktsendringer (endringsordre)
 • Bidragsyter til prosjektenes styringsdokument for forhold knyttet til prosjektstyring, herunder økonomiske prognoser, fremdriftsplan samt styrings- og kostnadsrammer
 • Ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av prosjektenes usikkerhetsstyring-/register, herunder risikovurdering, kostnader og oppfølging av tiltak

DU HAR GOD FORRETNINGSFORSTÅELSE OG GODE KOMMUNIKASJONSFERDIGHETER

Vi ser etter deg som har en master eller bachelor innen økonomi, og har minimum 5 års erfaring. Du har solid forretningsforståelse, gode kommunikasjonsferdigheter og jobber målrettet for å oppnå gode resultater for COWI, våre samarbeidspartnere og kunden. I tillegg har du god økonomisk forståelse, dokumentert erfaring med planlegging og fremdriftsoppfølging i prosjekter, og erfaring innen kostnadskontroll, risikostyring i prosjekt, analyser og rapportering. Har du erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver, entreprenør eller revisjonsselskaper, vil det telle positivt.

I tillegg kan du gjenkjenne deg i flere av følgende utsagn:

 • Du er opptatt av godt samarbeid og trives i et raust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Du er nysgjerrig og evner å omstille deg de endringene som markedet krever
 • Du jobber strukturert og nøyaktig
 • Du har god erfaring med bruk av dataverktøy, bl.a. excel, MS project
 • Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Du bruker av planleggings- og prosjektstyringsverktøy på avansert nivå

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og utfordrende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter, kurs og mentorordninger
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre. Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfrist: 21.05.2018

Arbeidssted: Oslo

Kontaktperson:

Avdelingsleder Mona Stryken, tlf.: 995 44 444,

Avdelingsleder Bjørn Johan Ranvik, tlf.: 920 40 078

Søk stilling

Vis flere stillinger: