Prosjektsjefer til vårt distriktskontor i Bergen

Firma JM Byggholt
Fylke
SøknadsfristSnarest

 

Bakgrunn

Grunnet stor aktivitet søker vi etter to prosjektsjefer, vi er åpne for søkere med både lang erfaring og søkere med 2 – 3 års relevant erfaring.

 

Ansvar/arbeidsoppgaver

•Ansvar for prosjektgjennomføring fra idé til overlevering/reklamasjon

•Prosjekt-/økonomistyring

•Oppfølging av kunde

•Prosjekttilpassning

•Internkontroll og kvalitetsstyring

•Myndighetskontakt og byggesaksoppfølging

 

Målsetning for stillingen

•Oppnåelse av økonomiske resultat iht forventet eller bedre

•FKI = fornøyd kunde indeks, blir målt på jevnlig

 

Hva er spesielt positivt med stillingen

•Godt arbeidsmiljø

•Lavt sykefravær

•Utviklende jobb, får være med i hele verdikjeden, kunde/markedet, anbud entreprenører, kontakt mot myndighetene, finne optimale finansielle løsninger

•Kan gi et godt springbrett for videre karriere

 

Stillingskravprofil

Formelle krav

•Siv. Ing/ing. byggteknisk bakgrunn

•Arkitekt/rådgivende ingeniør, byggteknisk

 

Erfaring

•Minimum 2 – 3 års erfaring fra entreprønør, eiendomsutviklere, byggherrer, rådg. ingeniører eller arkitekter. Viktig med kjennskap til byggforskriftene, plan- og bygningsloven.

 

Personlige forhold/lederstil:

•Selvstendig

•Samarbeidsevne

•Ydmyk ovenfor kunder/lyttende

•Fleksibel, takle uforutsette hendelser

•Strukturert og ryddig, ha kontroll, rapportere i tide og med kvalitet

•Respekt, ærlig og gode etiske holdninger

•Kremmer og konkurranseorientert

 

Betingelser

Konkurransedyktige

Spørsmål om stillingen kan rettes til distriktssjef Yngve Fløisand, tlf 900 70 500 eller til vår rådgiver Bjørn Horne hos Headvisor, tlf 911 61 390.

 

Kortfattet søknad med CV sendes Bjørn Horne innen 7. februar 2011.

Alle henvendelser vil bli behandlet fortrolig om ønskelig.

Vis flere stillinger: