Prosjektsjef Venjar – Eidsvoll – Langset - Utbyggingsprosjekter Øst

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

FirmaJernbaneverket
FylkeAkershus
StedEidsvoll
Søknadsfrist26.10.2014

Utbyggingsenhet Øst bygger for tiden nytt dobbeltspor Langset–Kleverud (Fellesprosjektet E6–Dovrebanen), samt bl.a. nye hensettingsområder på Høvik og Ski stasjoner. Nye oppgaver for enheten blir regulerings- og detaljplanlegging og bygging av to nye parseller på Dovrebanen, samt nytt dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad. Enheten har pr. i dag ca. 140 medarbeidere.

Vi skal etablere en prosjektorganisasjon i Eidsvoll. I etableringsfasen av prosjektet vil det være hensiktsmessig å ha arbeidsted i Oslo, men stasjoneringssted vil være Eidsvoll.

Vi søker en erfaren prosjektsjef med allsidig fagbakgrunn gjerne med jernbanetekniske prosjekter for å lede og styre utbygging av jernbaneprosjekter.

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter Øst og inngår i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal lede prosjektet fra detaljplanfasen til prosjektet er ferdig/bygget og overlevert
 • Totalt ansvar for prosjektet
 • Ansvar for å bemanne og organisere prosjektet på en optimal måte
 • Gjennomføre nødvendige analyser inkl. sikkerhetsrelaterte analyser
 • Ansvar for budsjett og fremdrift
 • Ansvar for kontrahering, prosjektering, bygging, overlevering og sluttdokumentasjon
 • Ansvar for at lover, forskrifter og standarder som berører aktiviteter i prosjektet etterfølges, herunder også RAMS, SHA og HMS
 • Personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder
 • Minimum fem års erfaring som prosjektleder i større prosjekter (gjerne jernbanerelatert)
 • Erfaring med bygging av effektive team
 • Dokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaver
 • Utmerket muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett av de skandinaviske språkene, og på engelsk

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Du har evne til å lede og inspirere. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du har evne til strategisk tenkning og handling.

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Betalt innskudd i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Personalbillett på NSBs tog

Stillingen lønnes etter stillingskode 1088 sjefingeniør i lønnstrinn 80–91, som for tiden utgjør kr 779 600 – 1 038 800.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stilling

Kontaktinfo: Erik Nilssen, prosjektdirektør Utbyggingsprosjekter Øst, 916 55 070


Vis flere stillinger: