Prosjektleiar

GK Gruppen er Skandinavias ledende leverandør av teknikk i bygg med en omsetning på over 6 milliarder kroner. Med rundt 3500 ansatte og 84 kontorer i Norge, Sverige og Danmark leverer vi smarte og bærekraftige løsninger innen ventilasjon, kulde, byggautomasjon, elektro, rør og sikkerhet. Vår misjon er å bygge bærekraftige samfunn for generasjoner.

FirmaGK Inneklima Førde/Sogndal
FylkeVestland
StedFørde eller Sogndal
Søknadsfrist25.10.2020

Vil du jobbe med å skape energieffektive bygg?

GK søkjer etter prosjektleiar til vår kontorstad i Førde og/eller Sogndal

Er du vår nye prosjektleiar? Vi ser etter deg som er metodisk og systematisk, planlegg og gjer klare prioriteringar. Du forstår raskt komplekse spørsmål, føretek sunne og rasjonelle vurderingar, handlar på eige initiativ, og tek samstundes ansvar for resultatet. Du har fokuset ditt på sluttlinja, og identifiserar risiko og finansielle konsekvensar av eigen aktivitet. Med andre ord har du orden på eigne prosjekt.

Du etterlever organisasjonens reglar og prosedyrar, utførar planar med engasjement og utholdenheit, oppnår kvalitetsmessig gode resultat. Du samarbeidar godt, delar kunnskap, erfaringar og informasjon, støttar andre for å nå teamets mål.

Både nyutdanna og dei med meir erfaring oppfordrast til å søkje!

GK Nordvest har totalt 84 tilsette innan ventilasjon, service, byggautomasjon, kulde og energi, der 33 av dei er lokalisert i Sogndal og Førde. Med so mange kompetente medarbeidere vil du bli ein del av eit særs godt kompetansemiljø som du kan utvikle deg vidare i. Vi er opptatt av berekraft og har stort fokus på innovasjon og utvikling, og ynskjer å vere ein pådrivar for ein meir berekraftig bransje. Difor er vi opptatt av å levere høg kvalitet som sikrar gode bygg med sunn driftsøkonomi også for neste generasjon.

Arbeidsoppgåver:

 • Leie og følgje opp eigne prosjekter på byggjeplass
 • Teknisk, økonomisk og framdriftsansvar for eigne prosjekt
 • Oppfølging av underleverandørar/partnarar
 • Kundekontakt og salg
 • HMT- og kvalitetsansvarleg for eigne prosjekt
 • Fagområde er ventilasjon, kjøling, automatikk og enøk

Foretrukne kvalifikasjonar:

 • Ingeniørkompetanse VVS/elektro-bransjen
 • Relevant erfaring er ein fordel, gjerne bakgrunn fra handverksfag
 • Resultatorientert
 • Evne til god kommunikasjon
 • Utadvendt og serviceinnstilt
 • Generelt god IT-kunnskap

Vi kan tilby:

 • Ei interessant stilling i eit selskap i utvikling, i eit stort konsern med solid økonomi
 • Utfordrande arbeidsoppgåver og gode utviklingsmoglegheiter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystem for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, løns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Johan Gjøringbø og Åge Ruud.

Kontakt

Åge Ruud

Avdelingsleder

E-mail

48996141

Johan Gjøringbø

Avdelingsleder

E-mail

91154597

Søk stilling