Prosjektledere

Statsbygg er Norges største eiendomsaktør i sivil sektor med en eiendomsportefølje på over 2,8 millioner kvadratmeter til en verdi av 32 milliarder kroner. Statsbygg har en omsetning på 3,6 milliarder kroner og investerer for 3 milliarder kroner i nye bygg.

Statsbygg har 880 ansatte, hovedkontor i Byporten i Oslo og fem regionkontorer. Statsbygg er byggherre for statlige byggeprosjekter, drifter og forvalter nasjonale eiendommer og driver steds- og byutvikling.

Firma Statsbygg hovedkontor
FylkeOslo
Søknadsfrist23.04.2015

Byggherreavdelingen har ansvaret for gjennomføringen av mange spennende og unike statlige
byggeprosjekter over hele landet. Avdelingen består av åtte seksjoner som har kontakt mot ulike fagdepartement og statlige etater, samt to prosjektadministrative stabsseksjoner. Prosjektlederne rapporterer til prosjekteier eller avdelingsdirektør for seksjonen.

Noen av våre spennende store prosjekter er Regjeringskvartalet, Campus Ås og Nasjonalmuseet. Vi har også prosjekter av ulik størrelse over hele landet som tinghus, høgskolebygg, fengsler, kulturbygg og tollsteder.
Statsbygg har ambisjoner om å lede an i utviklingen innen faget prosjektledelse. For å fremme karriereutvikling internt er det utviklet en egen karrierestige for prosjektledere i Byggherreavdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Lede byggeprosjekter fra prosjektutvikling, prosjektering og bygging til overlevering
 • Gjennomføre byggeprosjektene i samsvar med avtalte mål fremdrift og kvalitet
 • Ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) iht Byggherreforskriften
 • Ivareta god relasjon til kunder og samarbeidspartnere m.fl.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse på masternivå. Svært lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanningsnivå.
 • Minimum 8 års erfaring
 • Erfaring med og interesse for prosjektledelse i alle faser (utvikling, prosjektering og gjennomføring)
 • Erfaring innen ulike kontraktsformer og anskaffelser, gjerne offentlige.
 • Gode IT-kunnskaper, herunder IT-systemer for prosjektstyring og prosjektledelse
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • For noen av stillingene må den som skal ansettes oppnå sikkerhetsklarering og autorisasjon

Språk

 • Norsk

Egenskaper

 • Trives med utfordrende oppgaver og en til tider hektisk hverdag
 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • Selvstendig, engasjert, initiativrik, samtidig teamorientert og beslutningslojal
 • Serviceinnstilt og omstillingsdyktig
 • God representant mot kunder og samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Store og små, spennende og utfordrende prosjekter i hele Norge
 • En selvstendig og ansvarsfull rolle for en av Norges mest profesjonelle byggherrer
 • Et sterkt og bredt internt fagmiljø både innenfor prosjektledelse og innen de ulike byggfagene
 • Faglig og personlige utviklingsmuligheter, bl.a. gjennom Statsbyggskolen og program i prosjektledelse
 • Godt arbeidsmiljø, fleksitid, støtteordninger for trening og eget bedriftsidrettslag
 • Sentral beliggenhet i Byporten, ved Oslo S
 • Stillingene lønnes i stillingskode 1181/ senioring./ 1088 sjefsingeniør eller 1182 seniorarkitekt/1095 sjefsarkitekt. ltr 73 - 85 for tiden fra kr 650 800,- til kr. 895 900,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • Gjennom Statens pensjonskasse får du en god pensjons- og forsikringsordning samt mulighet for en gunstig boligfinansiering

Søk stilling

Kontaktinfo: Kristin Fevang, assisterende byggherredirektør tlf. 975 44 856


Vis flere stillinger: