Prosjektledere utbygging

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region øst
FylkeHedmark
StedHamar / Kongsvinger
Søknadsfrist26.10.2014

Ledig stilling som prosjektledere, Hamar og Kongsvinger

Vegavdeling Hedmark har på vegne av Staten og Hedmark fylkeskommune ansvaret for drift og vedlikehold samt utbygging av vegnettet i Hedmark. Dette innbefatter prosjektering og bygging av små og mellomstore vegprosjekter. Statens vegvesen kjøper alle konsulent- og entreprenørtjenester i markedet. Oppgavene til Vegavdeling Hedmark er i sterk vekst, budsjettert omsetning i 2014 er ca. 1.190 millioner kroner.

Til vår utbyggingsseksjon søker vi prosjektledere. Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende innenfor et sterkt fagmiljø.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Ansvaret for å styre og koordinere egen portefølje av utbyggingstiltak. Dette innebærer nært samarbeid med fagpersoner internt og eksternt, herunder byggeledere, kontrollingeniører, kontraktrådgiver, planleggingsleder, byggherrestøtte fl.
 • Være prosjekteiers representant i reguleringsplan- og byggeplan arbeidet. Herunder oppfølging av fremdrift, økonomi og tekniske løsninger.
 • Bidra til styring og utvikling av seksjonen.
 • Rapportere til seksjonsleder utbygging.

Kvalifikasjoner og ønsket bakgrunn

 • Utdannelse på universitet/høyskolenivå, minimum 3 år eller tilsvarende. Bred og relevant praksis kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Kjennskap til anleggsbransjen
 • Kjennskap til offentlige planprosesser
 • Erfaring med forhandlinger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Vant til å håndtere media
 • Gode personlige egenskaper vil bli vektlagt

En god og mangfoldig arbeidsplass

Vegavdeling Hedmark er en kreativ og effektiv organisasjon som vektlegger humor og arbeidsglede. Vi er profesjonelle, fremtidsrettet og inkluderende med kompetanse og erfaring innenfor et bredt spekter av oppgaver.

Statens vegvesen jobber for likestilling og mangfold. Vi ønsker medarbeidere av begge kjønn, fra alle aldersgrupper og fra ulike etniske grupper og nasjonaliteter. Dessuten arbeider vi aktivt for å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Betingelser

Vi tilbyr lønn etter nærmere avtale i henhold til etaten sin lønnspolitikk. Overtid og reisetid utenom arbeidstid godgjøres etter egne satser. Vi har fleksitidsordning. Reise og kostgodtgjørelse etter statens reiseregulativ. Vi tilbyr gode velferdsordninger og mulighet for kompetanseutvikling. I Statens vegvesen har du en meget god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte leder av seksjonen, Cato Løkken, tlf. 992 04570.

Søk stilling