Prosjektledere - Plan og teknikk - Oslo eller Trondheim

Jernbaneverket tilbyr togselskapene i Norge et sikkert og effektivt trafikksystem. Vi planlegger, bygger ut og vedlikeholder jernbanenettet, inkludert stasjoner og godsterminaler samt har ansvaret for den daglige styringen av togtrafikken. Med 60 millioner årlige personreiser på jernbanenettet og frakt av betydelige godsmengder over lengre distanser, bidrar jernbanen til å løse transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte. Jernbaneverket har over 4 000 høyt kvalifiserte medarbeidere innenfor en rekke fagområder som telekommunikasjon, elektro- og byggfag, samfunnsplanlegging, ruteplanlegging og trafikkstyring. Jernbaneverket er en statsetat underlagt Samferdselsdepartementet.

FirmaJernbaneverket
FylkeFlere fylker
StedOslo eller Trondheim
Søknadsfrist12.10.2014

Avdeling for Plan og teknikk er et kompetansesenter med spesialkompetanse innen planlegging og jernbaneteknikk. Våre hovedoppgaver er å sikre effektiv planproduksjon fra utredninger til og med detaljplan, forvalte jernbanens interesser i forhold til eksterne utviklere samt bistå internt og eksternt med jernbanefaglig kompetanse.

Som følge av økt planleggingsaktivitet trenger vi flere erfarne prosjektledere for ledelse av planoppgaver. Prosjektene omfatter offentlig planbehandling og tekniske konsepter, herunder utvikling av stasjoner, plattformforlengelser, hensettingsspor, krysningsspor og sikkerhets- og miljøtiltak.

Stillingene rapporterer til fungerende seksjonsleder Joar Bergset.

Stasjonering Oslo og Trondheim. Søkere bes oppgi i søknaden hvilket stasjoneringssted de søker.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere og gjennomføre prosjekter
 • Ansvarlig for at prosjektene følger standarder og krav som er gitt eller godkjent av Jernbaneverket
 • Sikre riktig bemanning til prosjektene
 • Prosjektrapportering i henhold til rutiner
 • Etablere god kommunikasjon med interne og eksterne samarbeidsparter og instanser

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra universitet/høyskole innen relevante fagområder. Lang og Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • God kunnskap om relevante lover og forskrifter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring fra ledelse i prosjekt og prosjektplanlegging
 • Ønskelig med erfaring fra planlegging etter plan- og bygningsloven
 • Fordel med erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenør
 • God erfaring med bruk av data som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

Vi søker deg som har en god analytisk arbeidsmetodikk samtidig som du jobber effektivt. I de fleste oppgaver samarbeider vi i prosjekter, derfor er det viktig at du er flink til å kommunisere og at du liker å jobbe i team. Det er viktig at du utfører arbeidsoppgavene på en systematisk og nøyaktig måte og har et bevisst forhold til sikkerhet og kvalitet.

Vi legger vekt på lojalitet til Jernbaneverkets etiske regler og at du i tråd med Jernbaneverkets verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

Du vil bli del av et arbeidsmiljø som holder et høyt faglig nivå og vil få arbeide i en etat som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.

I tillegg kan vi tilby:

 • gode utviklingsmuligheter
 • et godt arbeidsmiljø
 • betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger
 • personalbillett med NSBs tog
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • betalt pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse

Stillingene lønnes etter stillingskode 1087 overingeniør i lønnstrinn 54–70 som fortiden utgjør fra kr 458 800 til kr 613 500 eller 1181 senioringeniør lønnstrinn 62–76 som for tiden utgjør fra kr 528 800 til kr 693 200.

Staten som arbeidsgiver skal utnytte den fulle bredde i befolkningens kompetanse. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb i Staten.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Andre opplysninger

Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Søk stilling

Kontaktinfo:

Joar Bergset 908 37 886

Kurt Magnus Ellingsen 489 51 909


Vis flere stillinger: