Prosjektleder

Bane NOR er et statsforetak og planlegger, bygger ut og driver det nasjonale jernbanenettet. Vi styrer togtrafikken og forvalter og utvikler all jernbaneeiendom. Bane NOR skal levere et velfungerende, pålitelig og sikkert transportsystem og legge til rette for trafikkvekst ved å utvikle knutepunkter og godsterminaler. Konsernet har om lag 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

FirmaPrime Executive for Bane NOR
FylkeØstfold
StedMoss
Søknadsfristsnarest

Utbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.

Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar – Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug – Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Som prosjektleder for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at hele prosjektet når sine definerte mål. Du vil være deltaker i, og oppfølging av interne møter og prosesser. Stillingen vil være en del av i ledergruppen og rapporterer til Prosjektsjef.

Stasjoneringssted vil være Moss.

Arbeidsoppgaver

 • Være byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenøren
 • Påse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følges
 • Bidra ved tilbuds- og kontraktsutforming
 • Delta i kontrahering av entreprenør
 • Sikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktuelt
 • Bidra til å levere på krav til kvalitet og HMS og at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplass
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområde
 • Ha ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontrakt
 • Utarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporter
 • Inngå i prosjektets ledergruppe

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskole
 • Erfaring fra ledelse av store komplekse bygg- og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen infrastruktur
 • Betydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Erfaring fra prosjektering og bygging av veg- og jernbaneanlegg, inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg, er en fordel
 • Gode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk

Utdanningsretning

 • Bygg og anlegg

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper
 • God leveringsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturert
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjert

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner:

Knut Hauge
Rådgiver
knut.hauge@primepeople.no
+4793211972

Jan Karlsen
Rådgiver
jan.karlsen@primepeople.no
+4791895680

Søk stilling

Vis flere stillinger: