Prosjektleder

Bodø er kåret til Norges mest attraktive by. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag! 

Aldri har Bodøfolk vært stoltere av byen sin, og aldri har det vært mer spennende å jobbe for Bodø kommune.

FirmaBodø kommune - Eiendomsavdelingen
FylkeNordland
StedBodø
Søknadsfrist15.01.2017

Ved Eiendomsavdelingen er det ledig en fast stilling som prosjektleder ved Prosjektkontoret. Tiltredelse etter avtale.

Prosjektkontoret har pr. i dag 8 dedikerte prosjektledere som ivaretar byggherreansvaret for Bodø kommune i større
investeringsprosjekter. Prosjektporteføljen er til enhver tid 1,5 - 2,5 milliarder kroner. Nylig er bl.a. Sølvsuper helse og
velferdssenter, ny Brannstasjon, Hunstad kirke og Stormen bibliotek og konserthus ferdigstilt, og vi er nå i gang med bl.a nye Tverlandet skole, nytt Rådhus og totalrehabilitering av Aspåsen skole. Flere andre interessante prosjekter står i kø de
nærmeste årene.

Som prosjektleder hos oss vil du få krevende oppgaver og gode muligheter til å gi viktige bidrag i utviklingen av fremtidens Bodø.

Eiendomsavdelingen har 181 ansatte. Foruten prosjektkontoret består avdelingen av Utvikling- og eiendomskontoret, Driftskontoret og stabsfunksjoner i tilknytning til kommunaldirektøren. Disse forvalter kommunens bygg og eiendommer som utgjør ca. 256 000 m2 bygningsmasse til en markedsverdi av ca. 5 milliarder kroner.

Arbeidsoppgaver
Hovedarbeidsområdet vil bli å ivareta byggherrerollen i kommunale byggeprosjekter ved å utvikle, organisere og styre planlegging og gjennomføring av kommunale investeringsprosjekter.

Som bl.a innebærer:

 • Gjennomføre mulighetsstudier og analyser som grunnlag for prioritering av prosjekter.
 • Avklare utbyggingsomfang av og kvaliteter i prosjekter
 • Avklare finansiering og planlegge fremdrift
 • Avklare og etablere organisasjon for gjennomføring av prosjekter
 • Sørge for relevant brukermedvirkning gjennom alle prosjektfaser
 • Gjennomføre anskaffelsesprosesser i henhold til loven om offentlige anskaffelser
 • Kontrahere og styre rådgivere, entreprenører og leverandører mv.
 • Ivareta kostnads- og fremdriftsstyring
 • Ivareta den overordnede ledelsen av prosjektet gjennom alle faser.

Stillingen rapporter til kontorleder.

Kvalifikasjoner
Ønsket kompetanse:

 • Bachelor eller master innenfor relevante tekniske fag.
 • Dokumentert erfaring innenfor prosjektstyring og prosjektledelse
 • Dokumentert erfaring med risiko og kvalitetsstyring

Vi tilbyr

I tillegg til ansvar for gjennomføring av utfordrende, spennende og komplekse prosjekter i et fagmiljø med dyktige og erfarne kolleger, tilbyr vi:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Gode permisjonsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Treningsavtale

Annet
Bodø kommune benytter firmaet Assessit i denne rekrutteringsprosessen. Henvendelser til Assessit behandles konfidensielt, om ønskelig også ovenfor oppdragsgiver.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn.

For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

Kontaktpersoner
John Ole Aspli, seniorkonsulent, tlf: +47 911 65 565, joa@assessit.no

Erik Pedersen, kontorleder, tlf: +47 75 55 59 37, mobil: +47 957 45 613, erik.pedersen@bodo.kommune.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: