Prosjektleder

BackeGruppen består av selvstendige entreprenørselskaper og prosjektutviklingsselskaper som geografisk dekker det vesentligste av Sør- og Midt-Norge. De ca. 1000 ansatte i selskapene har i 2014 utført arbeider for ca. 3.300 millioner kroner, primært innenfor nybygg og rehabilitering av næringsbygg, offentlige bygg og boliger. BackeGruppen er en betydelig samfunnsaktør, har solid økonomi og stor finansiell handlefrihet.www.backe.no

FirmaBøhmer Entreprenør
FylkeBuskerud
StedDrammen
Søknadsfristsnarest

Bøhmer Entreprenør AS har siden 1948 bidratt til å videreutvikle lokalsamfunnene i distriktet, og vi er stolte av å ha 60 fagarbeidere og funksjonærer med på laget. Disse bidrar til sikker drift og god oppfølging av byggeprosjekter. Vi er opptatt av å opprettholde gode relasjoner til byggherrer og andre samarbeidspartnere. Til å ha det overordnede ansvaret for disse relasjonene og prosjekter som sådan - søker vi nå en tydelig, resultat- og løsningsorientert prosjektleder med solid erfaring fra byggeprosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet administrativt og økonomisk ansvar for prosjektet
 • Ansvarlig for budsjett, samt oppfølging og kontroll av prosjektets økonomiske utvikling
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i henhold til funksjonsplan
 • Personalansvar i prosjektet,utvikle håndverkere og funksjonærer, samt vurdere bemanningsbehov i samarbeid med prosjekterings- og anleggsleder
 • Hovedansvarlig for helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • Påse at BackeGruppens totalkvalitetssystem følges
 • Selskapets representant overfor byggherre i forhold til kontraktsforståelse, tolkning og behandling av tilleggsarbeider
 • Ansvarlig for kontrahering av underentreprenører innen eget ansvarsområde
 • Ansvarlig for innkjøp og materialadminstrasjon innen eget ansvarsområde
 • Ansvarlig for prøvedriftsperioden og 1-års befaringen
 • Yte service og sikre selskapets omdømme gjennom å skape gode relasjoner til alle samarbeidspartnere
 • Bidra i anskaffelse av nye prosjekter
 • Holde oversikt over utvikling i bransjen og markedet
 • Delta i kalkulasjon og anbudsutarbeidelse
 • Være en god ambassadør for Bøhmer Entreprenør AS

Kvalifikasjoner

 • Det foretrekkes høyere utdanning; ingeniør/sivilingeniør er en fordel
 • Minimum treårig ingeniørhøyskole
 • Gjerne tilleggsutdannelse innen økonomi og/eller prosjektstyring
 • Solid bransjekunnskap og operativ erfaring fra byggeplass (gjerne boligprosjekter)
 • Erfaring med utvikling av totalentrepriser
 • Kommersiell forståelse
 • Ledererfaring - evne til å delegere
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne - norsk
 • Engelsk er en fordel
 • Beherske Office-pakken

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Høyskole/universitet
 • Økonomi / Admin. / Org. / Ledelse

Egenskaper

 • Evne til å skape gode mellommenneskelige relasjoner
 • Kommersiell teft
 • Resultatorientert
 • Åpen og ærlig
 • Inngi tillit
 • Tydelige lederegenskaper
 • Løsningsorientert og innovative i tankegang
 • Opptatt av etikk
 • Utpregede analytiske evner
 • Strukturert og ryddig arbeidsstil
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Selskapet er en del av Backe Gruppen med gode resultater, godt rykte, spennende og profilerte prosjekter
 • Svært kvalifiserte medarbeidere
 • Gode administrative og prosjektbaserte styringsystemer
 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

Vis flere stillinger: