Prosjektleder

Enebakk kommune er kåret til en av landets beste servicekommuner. Kommunen ligger bynært i Akershus, fire mil øst for Oslo sentrum, og har 10 600 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og framtidsrettet organisasjon, der det satses på nettbaserte tjenester, offentlig servicetorg og kvalitetssikring av tjenester. Enebakk kommune har ca. 500 årsverk.

FirmaEnebakk kommune
FylkeAkershus
StedEnebakk
Søknadsfrist01.10.2014

Enebakk Kommune står foran flere større og mindre bygge- og anleggsprosjekter. Vi søker derfor etter prosjektledere til å ivareta dette. Det skal besettes 1-2 faste stillinger og eventuelt et vikariat. Stillingen rapporterer til kommunalsjef Teknikk og samfunn.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta i arbeidet med behovsvurdering av prosjekter og forprosjektering
 • Ledelse av prosjekter med ansvar for økonomi, framdrift og resultat
 • Ansvar for styring, koordinering og tilrettelegging av alle aktiviteter i prosjektet
 • Utvelgelse/kontrahering av tilbydere til prosjektarbeid
 • Ansvar for å forhandle, kontrahere underentrepriser og leveranser
 • Avholde og lede prosjektmøter
 • Ansvar for rapportering til politiske organer vedr. økonomi, plan og fremdrift
 • Ansvar for sluttbehandling av prosjekter til politiske organer
 • Koordinere alle prosjektfasene
 • Sikre HMS og kvalitet i alle ledd i prosjekteringen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse, f.eks. sivilingeniør/ingeniør fra høyskole/universitet
 • Erfaring fra prosjektledelse med vekt på utbyggingsprosjekter
 • Kunnskap/praksis fra byggforvaltning
 • Du trives i rollen som leder og er en utpreget lagspiller
 • Opptatt av å levere god kvalitet og gode resultater
 • Økonomisk sans
 • Ryddig og nøyaktig
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven
 • Kjennskap til offentlig anskaffelseregelverk
 • Gode IT-kunnskaper
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og spennende stilling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt kommunalsjef Tore Hauger, tlf. 477 56 092.

Søk elektronisk via våre nettsider www.enebakk.kommune.no

Attester og vitnemål skal vedlegges. Er ikke dette mulig kan de sendes til TES, Enebakk kommune, Prestegårdsvegen 4, 1912 Enebakk, merket med referansenummer for stillingen.

I henhold til ny offentlighetslov gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Vis flere stillinger: