Prosjektleder til totalentreprenør på Østlandet

Dfind er et rekrutterings- og konsulentselskap som skaper utviklingsmuligheter for organisasjoner, bedrifter og mennesker. Vår personalstrategiske kompetanse i kombinasjon med våre innovative løsninger muliggjør personalløsninger med er rask og smidig tilpassing til våre kunders behov.

Dfind er en del av det globale HR-tjenesteselskapet Randstad.

Firma Dfind Engineering
FylkeOslo
Søknadsfristsnarest

På vegne av vår kunde, som gjennomfører komplette totalentrepriser eller delte entrepriser med hovedvekt på leveranse av betongarbeider, søker vi nå etter en dyktig og erfaren prosjektleder.
Stillingens hovedformål er å sørge for å levere prosjekter i rett tid, med forventet kvalitet på utført arbeid og økonomisk styring av prosjektet, slik at minimum kalkulert lønnsomhet blir oppnådd ved prosjektets slutt. Prosjektleder rollen har også som formål å sikre at prosjektet utføres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte uten skader, og at instrukser og regler for prosjektet etterleves.

Arbeidsoppgaver

 • Overtakelse av prosjekt fra marked/kalkulasjon.
 • Planlegge og koordinere prosjektering og drift før oppstart prosjekt.
 • Massekontroll og tegningskontroll, varsling av endringer og avvik mot tegninger og kontrakt.
 • Kontrahering av UE. Hente inn priser, signere kontrakter innkjøp og UE i prosjekt, evaluering av UE`s kredibilitet.
 • Prosjekterings koordinering med hensyn til selskapets interesser.
 • Økonomisk styring og rapportering i henhold til interne instrukser.
 • Tett oppfølging byggeplass, gjennomføring av prosjektering og byggemøter.
 • Oppfølging av byggherre-reklamasjoner og annet servicearbeid
 • Drive løpende kvalitetssikring og KS kontroll. (Koordinere med tredjepart ved uavhengig kontroll, Ivareta forhold mot lover forskrifter og offentlige myndigheter)
 • Sørge for at HMS blir korrekt gjennomført iht interne regler lover og forskrifter og kontrakt
 • Sikre godkjenning bestilling fra kontraktspartnere skriftlig før arbeid igangsettes
 • Sørge for at deloverlevering og ferdigstillelse blir utført i henhold til instrukser og så snart som mulig etter ferdigstillelse.
 • Avklare tolkning og forståelse av kontrakter og kundeforhold, samt behandling av tilleggsarbeider med avdelingsleder før oppstart.
 • Avholde oppstartsmøte og forventningsavklaring mot interne avdelinger samt UE.
 • Etter overtakelse fra marked er drift ansvarlig for å utarbeide fremdriftsplaner for jobben.
 • Sammen med kalkyle og informasjon fra markedsavdeling skal dette danne grunnlaget for likviditetsbudsjett. Prosjektleder er ansvarlig for riktig avregning i sitt prosjekt og rapportere inn eventuelle avvik på et så tidlig som mulig tidspunkt.

Kvalifikasjoner

 • Høyere formell utdannelse innen bygg og prosjektledelse er ønskelig.
 • Godt dokumentert erfaring fra samme type stilling, og minimumskrav om
 • lavere formell utdannelse innen bransjen kan kompensere for høyere formell kompetanse.

Utdanning

 • Bygg og anlegg
 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad

Egenskaper

 • Må evne å jobbe systematisk og strukturert.
 • Gode mellommenneskelige ferdigheter: relasjonskapende
 • Evne til å kommunisere formelt og uformelt.
 • Evne til å tenke helhetlig i forhandlingssituasjoner: Må balansere krav og rettighet

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%

Spørsmål om stillingen

Mads Julo

Senior Advisor

Telefon 968 81 905

SØK STILLING

Vis flere stillinger: